Info

Zonnepanelen op Rozet... en nu verder?!

In september 2015 is de nota ‘New Energy made in [Arnhem]’ door de gemeente vastgesteld, met in achtneming van een amendement waarin extra budget wordt geregeld voor het verduurzamen van bestaande woningen. We zijn nu een half jaar verder en vragen GroenLinks raadslid en portefeuillehouder Tobias de Groot hoe het er voor staat met de plannen uit de nota.

In de nota staat het volgende: “In 2020 staat Arnhem in Nederland en erbuiten bekend als dé stad waar bedrijfsleven en onderwijs zorgen voor een doorbraak op het gebied van duurzame elektriciteit. Arnhem heeft in 2020 in de eigen stad ontwikkelde trolleybussen die van de draad verder kunnen rijden op accu's. Er liggen 125.000 zonnepanelen op daken, die meestal gekoppeld zijn aan laadpalen voor elektrische auto's. Er zijn ook vijf zonnevelden en vier windturbines gebouwd. Grote energiegebruikers in Arnhem Noord zijn aangesloten op het warmtenet”. De doelen zijn verbeeld in bijgaand plaatje.

 

De nota bevat alle doelen die GroenLinks Arnhem in het coalitieakkoord had laten vastleggen. Toch is Tobias de Groot er niet gerust op. Een terugkerend geluid in ons gesprek is dat “iedereen het belangrijk vindt, maar dat het bij financiële krapte toch altijd onderaan staat”. De realisatie van de nota loopt nu al achter en het gaat allemaal moeizaam. De Groot noemt voorbeelden. Er is weerstand tegen de komst van vier windmolens, waardoor de gemeente moet blijven zoeken naar alternatieve locaties. Er is weerstand van de buurt tegen het zonneveld in park Westerveld. De plaatsing van zonnepanelen op grote daken komt steeds maar niet rond. De moeizame aanbesteding van het doelgroepenvervoer, dat alleen schoon en duurzaam zou kunnen worden als “het binnen het budget past”. De hick-ups in het ontwikkelen van de Trolley 2.0, die naast een bovenleiding ook een accu heeft. De Groot vindt dat je duurzaamheid moet koppelen aan lopende acties, zoals de geplande renovatie van het zwembad Grote Koppel, dat dan ook meteen energieneutraal gemaakt kan worden.

De stelling van De Groot is dat de duurzame energietransitie alleen van de grond kan komen als er voortdurend aandacht voor wordt gevraagd, iedereen bereid is om erin te investeren en de ‘not in my backyard’ reflex achterwege blijft. Over “aandacht” stelt hij de retorische vraag: “Wie weet dat er zonnepanelen op het Rozet liggen?”

De omschakeling naar duurzamere energievormen heeft natuurlijk alles te maken met klimaatverandering, veroorzaakt door broeikasgassen in de atmosfeer. Een groot deel van die broeikasgassen ontstaat bij het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Ondanks alle maatregelen zal de atmosfeer naar verwachting toch een paar graden gaan opwarmen. Daarom is naast de energietransitie ook aanpassing aan klimaatverandering belangrijk. In Arnhem speelt dan verminderen van het risico op wateroverlast bij piekbuien, zoals die van 28 juli 2014. Dat heeft bijvoorbeeld een enorme impuls gegeven aan het plan de Jansbeek in de binnenstad weer bovengronds te brengen en daarmee bij hevige regenval meer water te kunnen afvoeren. Een ander punt is het tegengaan van opwarming van de stad door het vasthouden van warmte door de stenige bebouwing, zogenaamde hittestress. Om daar iets te doen heeft GroenLinks een motie ingediend, vertelt De Groot, die voorstelt de stad (weer) groener te maken, bijvoorbeeld op het Velperplein en bij de Trans. Groen houdt vocht vast en koelt de stad af. Toch ziet hij ook nog wel plekken die veel groener hadden gekund, zoals het stationsplein, en pleit hij voor het aanplanten van grotere bomen bij de vervangingsopgave. Ik vraag hem naar de trend in Arnhem om heel veel klinkers te leggen bij herinrichting in de binnenstad, zonder groen- of grasstroken. De Groot: “Helaas is groen in onderhoud duurder dan klinkers”.

Wat nog maar de vraag is. Uit onderzoek blijkt dat als je alle voordelen van groen in de stad bij elkaar optelt, zoals de gunstige effecten op welbevinden en gezondheid van mensen, biodiversiteit, vocht- en temperatuurregulatie, het groen nog wel eens voordeliger is dan steen (zie bijvoorbeeld de vergroening van de wijk Lindenholt in Nijmegen). Dan moet je wel bereid zijn naar de lange termijn en breder te kijken dan alleen naar onderhoudskosten. En De Groot’s advies opvolgen: er voordurend aandacht voor vragen.

 

Joke van Wensem

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een mail aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.