Info

Wethouder Anja Haga: ik ben er 100% voor Arnhem

In november 2015 trad  Anja Haga aan als nieuwe wethouder in het Arnhems college. Zij volgde GroenLinks wethouder Henk Kok op, die om gezondheidsredenen zijn taken moest neerleggen. Kort na zijn aftreden brak de coalitie op het dossier Meinerswijk-Stadsblokken en stapte GroenLinks uit het college. Na onderhandelingen trad de ChristenUnie toe tot de coalitie  en leverde in de persoon van Haga een nieuwe wethouder. GroenLicht had een kennismakingsgesprek met haar.

 

Op het verzoek om een interview komt bijna per omgaande een enthousiast positieve reactie terug: “Lijkt me erg leuk, zullen we meteen maar een afspraak maken?”  Een paar dagen later al zit ik op het gemeentehuis aan tafel met Anja Haga, nieuwe wethouder in het Arnhems college namens de ChristenUnie. Voor velen in Arnhem is zij een “grote onbekende” omdat zij geen geschiedenis in de Arnhemse politiek heeft. Maar al binnen een minuut ontspint zich een plezierig en open gesprek.

Wie is Anja Haga? Haga: “Ik ben geboren en getogen in Friesland en woon met mijn man in Dokkum. Sinds  mijn benoeming als wethouder hier woon ik trouwens door de week in een appartement in de Arnhemse binnenstad. Dat  is een prachtige uitvalsbasis om Arnhem beter te leren kennen en mensen te ontmoeten. In het weekend ga ik dan weer naar Dokkum.” Terwijl ik naar haar luister valt me meteen op dat Haga geen Fries accent heeft. “Ik spreek vloeiend Fries maar heb me er altijd in getraind ook accentloos Nederlands te spreken”. In Friesland bouwde Haga een indrukwekkende carrière als politicus op. “Ik zat sinds 2009 in de Provinciale Staten van Friesland, als voorzitter van de ChristenUnie fractie. Daarnaast was ik ook actief voor de landelijke ChristenUnie als adviseur voor raadsleden en wethouders..  Haga werd door haar mede statenleden verkozen tot beste statenlid van Friesland in 2015. Ook stond zij op de ChristenUnie lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, op plaats 8.

En dan, ineens, is er die overstap naar Arnhem. “Eind vorig jaar werd ik gevraagd of ik wethouder in Arnhem zou willen worden. Ik zit in de politiek om het verschil te kunnen maken, maar ik heb nooit expliciet de ambitie gehad om wethouder te worden. Toch werd ik onmiddellijk enthousiast, in eerste instantie omdat de portefeuilles me enorm aanspraken. En toen ik voor een gesprek naar Arnhem kwam was het snel duidelijk: hier wilde ik vol voor gaan. De rest is geschiedenis”. Zij beschrijft enthousiast hoe ze open is ontvangen in Arnhem. De overstap vanuit Friesland is haar heel goed bevallen.

Haga heeft belangrijke en politiek gevoelige dossiers onder haar hoede. Zij is als wethouder WMO verantwoordelijk voor zorg en opvang, geeft sturing aan het gemeentelijke vluchtelingenbeleid en zorgt voor verduurzaming van Arnhem. Haga: “In mijn vorige werk  had ik deze onderwerpen ook onder mijn hoede dus inhoudelijk was ik eigenlijk al goed ingewerkt. In Arnhem zijn de mensen erg bereid om me bij te praten, hierdoor leer ik Arnhem goed kennen. Ook heeft Henk  hard gewerkt aan deze dossiers en ik kan voortbouwen op die inspanning”.

Van de genoemde dossiers is over het vluchtelingenbeleid natuurlijk op dit moment veel  te doen. “Op dit dossier is heel veel werk te verrichten. Daarbij blijf ik mij baseren op het uitgangspunt “Heb uw naaste lief”. Arnhem heeft drie opvangplekken voor vluchtelingen: de Koepel, de zogenoemde proces opvang locatie (een opvangfaciliteit voor asielzoekers die in de eerste fase van de asielprocedure zitten - red)aan de Groningensingel en het aanstaande AZC in Elden. Naast het zorgen voor de echt noodzakelijke opvang voor mensen in nood vind ik het ook belangrijk dat we stappen zetten om de integratie van deze mensen in onze maatschappij te stimuleren. Het is belangrijk om je als vluchteling de normen en waarden van onze Nederlandse maatschappij aan te leren”. Gevraagd naar de weerstand die er op veel plekken in het land is tegen de vestiging van AZC’s zegt ze: “In Arnhem is deze discussie gelukkig niet zo explosief. Het is prachtig om te zien hoe de vluchtelingen in de Koepel door de wijkbewoners van Lombok en Heijenoord zijn opgevangen. De komst van een AZC in Elden kent wel meer weerstand. Mensen vragen zich af wat dat voor hun dorp en voor henzelf gaat betekenen. Ik begrijp dat goed en neem die angst zeker serieus. Tegelijk moeten we ook oppassen dat de angst niet groter is dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Daar ligt nog een taak om goed en open te communiceren richting de wijk(en) en bewoners”.

Inmiddels heeft Haga al naam gemaakt met stevige standpunten op dit beleidsterrein. In een interview met Nieuwsuur sprak zij zich onlangs openlijk uit tegen het voorgenomen Bed-Bad-Brood beleid van de kabinet Rutte. “In Arnhem slaapt niemand onvrijwillig op straat.  Als asielzoekers zijn uitgeprocedeerd dan moeten ze terug naar het land van herkomst, dat is logisch. Soms lukt dat niet direct omdat mensen de papieren nog niet op orde hebben, en dan duurt het wat langer dan dit kabinet graag wil. Mensen hebben dan ook recht op basisopvang. Je kunt mensen niet zo maar aan hun lot over laten. Dat het kabinet gemeenten een boete wil opleggen wanneer de gemeente in deze situatie toch bed, bad en brood blijft aanbieden is op zijn zachtst gezegd fout beleid. Wij gaan ons als gemeente daar niet door laten intimideren”. Haar ogen spuwen vuur…

Haga wil zich ook intensief inzetten voor verduurzaming van Arnhem. “Vlak voor mijn aantreden heeft Henk Kok het “New Energy Made in Arnhem” plan door de raad gekregen, met brede steun. Daarmee staan de kaders voor verduurzaming, energiebesparing en opwekken van duurzame energie vast.  Ik ga werken aan het plaatsen van windmolens, het besparen van energie en het stimuleren van duurzaam vervoer, zoals b.v. fietsen. Net als mijn voorganger wil ik daar daadkrachtig werk van maken”. Ook de aanleg van zonnevelden, gebieden waar zonnepanelen energie opwekken voor een deel van de stad, staat hoog op haar to-do list. “Die zonnevelden zijn noodzakelijk als we de doelstelling van 14% opwekking van groene energie in 2020 willen halen. Wel is het zo dat ik de procedure voor het aanwijzen van waar zo’n veld komt nog eens goed onder handen wil nemen. We stellen op dit moment objectieve criteria op waaraan een locatie voor een zonneveld moet voldoen. Daarna worden potentiele locaties getoetst op die criteria. En we zorgen dat de communicatie over die procedure heel helder en open is”.

Ik vraag haar op welke wijze  we een ChristenUnie signatuur gaan zien in haar beleid. Ze aarzelt geen moment en zegt: “Bij alles wat ik doe is het christelijk geloof de basis. Daarbij is het voor mij belangrijk dat mensen keuzevrijheid houden in de manier waarop hun geloof, welk geloof dan ook maar, verwerkt wordt in zorg en opvang. Daarbij vind ik bijvoorbeeld  de rol van kerken belangrijk en zal ik stimuleren dat die rol zichtbaarder wordt in het beleid”.

Aan het eind van het gesprek benoemt Haga nog wat zij in haar ambtstermijn wil hebben bereikt. “ Dat zijn drie duidelijke zaken: Geen mensen tegen hun wil op straat , er is een duurzame oplossing voor vluchtelingen in Arnhem en we hebben flink wat meters gemaakt met het verduurzamen van Arnhem. Dat is ambitieus, dat realiseer ik me wel, maar ik ga me voor 100% inzetten om die doelen te halen. Ik ben er 100% voor Arnhem. Dat kost energie maar nu al merk ik hoeveel energie me dat ook oplevert”.

 

Joop Ouborg

 

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een mail aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.