Info

Voedselbank Arnhem: jubileumboek geen 'feestelijke uitgave'

‘Duizenden mensen kunnen dit niet betalen,’ staat er bij een foto van een volle boodschappenkar op billboards die in de stad hangen. De Voedselbank vraagt zo aandacht voor haar klanten en haar werk. De Voedselbank Arnhem bestond afgelopen jaar 10 jaar en bij die gelegenheid werd een jubileumboek gepubliceerd ’10 jaar Voedselbank Arnhem. Van serviceproject tot professionele vrijwilligersorganisatie.’ GroenLicht las dit geïllustreerde, informatieve boek uit de recente geschiedenis met interesse. Het colofon meldt ‘Het is nadrukkelijk geen feestelijke uitgave.’

Het boek wil duidelijk maken hoe en waarom Voedselbank Arnhem zich heeft ontwikkeld. Het schetst de enorme toename van het aantal gebruikers van de voedselbank: inmiddels ontvangen 1200 huishoudens een voedselpakket. Betrokkenen erkennen dat de groei van het aantal mensen dat in armoede leeft, ook in onze stad, een zorgelijke ontwikkeling is. ‘Je kunt je haast niet voorstellen dat er mensen zijn die bijna niks te eten hebben.’ Iedereen die in het boek aan het woord komt ziet het als taak van de Voedselbank om voor deze mensen iets te betekenen door het leveren van een goed voedselpakket. Niet met de bedoeling de armoede op te lossen of andere problemen waar mensen mee kampen op te lossen; er zijn immers andere instanties die maatschappelijke steun of gezondheidszorg bieden. Maar wel om deze mensen gewoonweg te helpen om in hun voedsel te voorzien, zowel voor henzelf als voor hun kinderen. ‘De klant is koning’ is de titel van een hoofdstuk in het boek waar een van de klanten zijn ervaringen deelt.

Vrijwilligerswerk, dat is de kern van het werk van de Voedselbank de afgelopen tien jaar en dat is nog steeds zo. Aan de basis van de Voedselbank Arnhem stond een kleine groep gedreven mensen waaronder initiatiefnemer Tom Hillemans. Zij kenden elkaar uit hun netwerk van vrienden, bekenden en collega’s en deels ook via de Rotaryclub Rheden-Rozendaal. In 2005 ontwikkelden zij het idee voor de Voedselbank, en ze staken spoedig daarna gezamenlijk de handen uit de mouwen. Ze waren zeer gemotiveerd om iets concreets te betekenen voor de mensen in en om Arnhem die het financieel moeilijk hebben, en om daarnaast bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling. In de beginjaren werd in korte tijd een efficiënt werkende organisatie opgezet. ‘We hebben echt gepionierd in het begin’. In de loop van de jaren slaagde deze groep er in om steeds grotere aantallen vrijwilligers te binden aan de Voedselbank: inmiddels zijn dat er ruim 400, en is flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en in bijbehorende zakelijke afspraken. Vrijwilligers doen dit werk graag, ze zijn betrokken bij mede-Arnhemmers. Het jubileumboek portretteert mevrouw Lestari Marcus die bij het uitdelen van voedselpakketten op vrijdag de tijd neemt voor een praatje met de klanten. Sommigen voelen de eerste keren wat gêne wanneer ze naar het afhaalpunt komen. Maar dat verdwijnt vrij snel: de gelegenheid andere mensen te ontmoeten in een omgeving waar je met respect benaderd wordt, dat is voor velen waardevol.

Vrijwillige bijdragen van het Arnhemse bedrijfsleven, dat is een andere pijler onder het werk van de Voedselbank. Het jubileumboek bevat een lijst met 200 namen van bedrijven en instellingen uit Arnhem en omgeving, inclusief enkele landelijke bedrijven. Deze hebben in de loop der jaren met Voedselbank samengewerkt door hun versproducten aan het eind van de dag of van de week mee te geven. Zo komt Bakker Hilvers aan het woord: dit is een van de eerste bedrijven die al vanaf het begin wekelijks een vaste hoeveelheid overgebleven brood aan de Voedselbank geeft. De bedrijven die meedoen vervullen hiermee een bepaalde maatschappelijk verantwoordelijkheid maar tegelijkertijd helpt Voedselbank hen ook van een probleem af: de restproducten hadden zij anders op een andere, milieuvriendelijke manier moeten verwijderen uit hun bedrijf. Dit laatste kost logistiek en financieel meer dan de samenwerking met de Voedselbank. Uit de jubileumuitgave blijkt dat de vele vrijwilligers erin geslaagd zijn een groot netwerk van contacten te verbinden aan de Voedselbank, wat al jaren een succesvolle toelevering van producten oplevert. En dat de gehele organisatie vanaf het begin een sterke oriëntatie heeft gehad op professioneel werken met heldere afspraken, heeft ook een goede basis gecreëerd voor samenwerking met allerlei bedrijven.

Het boekje beschrijft nog veel meer interessante aspecten van het tienjarig bestaan, onder andere de samenwerking met de andere Voedselbanken in Gelderland en landelijk, waarmee ook is samengewerkt aan een inmiddels opgerichte landelijke organisatie van Voedselbanken.

Na lezing van het boekje belt GroenLicht voor een korte toelichting met Marco van der Woude, algemeen coördinator. Hij laat weten tevreden te zijn met de betrokkenheid van de Arnhemse politiek bij de Voedselbank: er is breed gedragen steun voor het werk, ook in financiële zin. Ondertussen hecht de Voedselbank aan de neutraliteit: men wil in geen geval geassocieerd worden met een bepaalde politieke partij maar onafhankelijk kunnen opereren.

Ik leg hem voor dat ik me na lezen van het boekje afvroeg of klanten van de Voedselbank ook kunnen participeren als vrijwilliger of in bijvoorbeeld werkgroepen, aangezien dat in het boekje niet zo duidelijk naar voren kwam. ‘Dat klopt dat het in het boekje niet beschreven wordt, want dat doen we ook niet in de organisatie.’ Van der Woude beschrijft dat men op basis van ervaringen op verschillende plaatsen in Nederland de keuze heeft gemaakt de rol van vrijwilliger goed te scheiden van die van klant. Het zou teveel door elkaar lopen wanneer klanten ook vrijwilliger worden.

Tenslotte nog een belangrijke oproep van Van der Woude: de Voedselbank kan zeker nog meer vrijwilligers gebruiken. Wie interesse heeft, kan altijd contact opnemen! Of wie nieuwsgierig is geworden: bij de Voedselbank zijn ook nog exemplaren van het jubileumboek te koop (prijs: €5). Zie: http://www.voedselbankarnhem.nl/

 

Nicole Metz

 

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een mail aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.