Info

Windmolens en Wulpen

GroenLinks zet zich in voor duurzaamheid, zowel landelijk als lokaal. De zorg om de leefomgeving is daarbij een van de drijfveren. Mede daarom is GroenLinks Arnhem een voorstander van het investeren in windenergie. Arnhem lijkt een mooie plek te hebben om die windmolens te plaatsen: de Kleefse Waard / Koningspley. Dat is betrekkelijk ver uit de bewoonde wereld, mooi in het open veld dus vol in de wind; het lijkt dus een ideale plaats om windenergie op te wekken.

Het blijkt toch iets ingewikkelder te liggen, legt Dick van Dorp uit. Hij is voorzitter van de Vogelwerkgroep Arnhem. De vogelwerkgroep houdt zich bezig met het vergroten van kennis over vogels en hun leefgebied, stimuleren van belangstelling voor de vogelwereld, en streven naar de bescherming van vogels en hun leefomgeving.

Een van de activiteiten van de vogelwerkgroep is onderzoek doen naar de vogelstand, onder andere door het tellen van vogels. Veel vrijwilligers van de Vogelwerkgroep tellen met grote regelmaat op alle mogelijke manieren: hoeveel watervogels zijn er binnen ‘het werkgebied’ (zoals dat binnen de Vogelwerkgroep heet), hoeveel broedvogels en hoeveel slaapplaatsen zijn er, enz. Juist omdat de Vogelwerkgroep al zo lang systematisch telt, heeft hij goed zicht op de vogelstand. En nu blijkt dat in het gebied rond de Koningspleij /Kleefse Waard in de winter veel Wulpen zijn. Er bevindt zich hier een aantal zogenoemde wulpenslaapplaatsen. Aan het einde van de dag komen honderden Wulpen naar die slaapplaatsen en ’s morgens gaan ze vandaar naar weilanden in de omgeving. Uit landelijk onderzoek blijkt dat zich in de regio Arnhem de grootste concentratie wulpen van het binnenland ophoudt.

Wulpen zijn de grootste steltlopers die in Nederland voorkomen. Steltlopers zijn vogels met lange poten die daarmee in plasdrasgebied kunnen waden op zoek naar voedsel. De Wulp is door de grootte en de karakteristieke lange kromme snavel goed herkenbaar. Met die lange kromme snavel peurt de Wulp wormpjes en insecten uit de weilanden. Voor de wulpenstand zijn rustige en veilige slaapplaatsen van belang. Het zijn namelijk plaatstrouwe en bovendien verstoringsgevoelige vogels. Dick van Dorp laat een kaartje zien waarop te zien is hoe de Wulpen van hun slaapplaats trekken. “Dit laat zien dat er grote risico’s ontstaan voor Wulpen als je die dagelijkse pendelroutes gaat blokkeren door er windmolens neer te zetten”, zegt hij.

Zowel GroenLinks als de Vogelwerkgroep zijn betrokken bij natuur en milieu, maar juist op het punt van de windmolens lijken standpunten te schuren. Waar GroenLinks graag de windmolens plaatst, brengt de Vogelwerkgroep de mogelijke consequenties voor de vogelstand onder de aandacht.

Tobias de Groot, raadslid voor GroenLinks met onder andere energie en milieu in zijn portefeuille reageert op het dilemma. Allereerst stelt hij dat er eigenlijk nog helemaal geen dilemma is: “GroenLinks is inderdaad een warm voorstander van windmolens in de Kleefse Waard, maar er zijn nog geen besluiten genomen over de exacte plaats waar de windmolens zullen komen.” Het geheel is nog volop in ontwikkeling, legt hij uit. Er zijn twee partijen die windmolens willen plaatsen en er wordt met diverse instanties overlegd om draagvlak te creëren voor de windmolens. “Wat dat betreft ben ik blij met de inbreng van de Vogelwerkgroep: hoe meer stemmen zich nu laten horen, des te beter zal de besluitvorming zijn. Daarbij gaf Dick van Dorp van de Vogelwerkgroep ook alternatieve locaties voor de opstelling van de molens.”. Tobias wil dan ook zoeken naar een opstelling die niet schadelijk zal zijn voor de wulpen: “We zijn het meest geholpen met een opstelling van de windmolens die goed zijn voor mens en dier.”

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.