Info

Wijkteams: vinger aan de pols

Sinds 1 januari van dit jaar heeft Arnhem wijkteams, met ervaren coaches voor volwassenen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. Over het hoe, wat en waar van zorg op wijkniveau in Arnhem.

In acht delen van de stad is er zo’n wijkteam, dat bestaat uit 20 wijkcoaches die de wijk ingaan en keukentafelgesprekken voeren. De meeste mensen die hulp zoeken, komen met een wijkteam in contact via een speciaal telefoonnummer of via de website zodoenwehetinarnhem.nl.

Wijkteams komen in actie als er een vraag om steun binnenkomt. Voor een eerste gesprek gaan vaak twee wijkcoaches samen op bezoek bij degene die de hulpvraag heeft gesteld. De cliënt en de wijkcoaches maken samen een overzicht van de situatie en van de knelpunten in het huishouden. Op basis daarvan wordt gezamenlijk een plan gemaakt en bepaald welke zorg of diensten van buitenaf nodig zijn. Wijkcoaches spelen met hun aanbod in op waar behoefte aan is, dat is het leidende principe. Zij kijken naar de eigen mogelijkheden van de cliënt, en naar wat mensen in de directe sociale omgeving kunnen betekenen. Daarbij staat centraal wat het beste past voor de cliënt. “Wij krijgen geen bezuinigingsopdracht mee”, zegt een wijkcoach. Wijkcoaches spelen ook een coördinerende rol wanneer meerdere hulpinstanties tegelijk een gezin begeleiden.

De oprichting van de wijkteams komt voort uit de verandering van verantwoordelijkheden binnen de overheid. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor (jeugd) zorg, welzijn, werk en inkomen. De gemeente Arnhem heeft als ambitie de ondersteuning sneller, beter en dichtbij huis te leveren, maar ook betaalbaar te houden. Dit is een pittige opdracht, gezien de omvang van de veranderingen en de beperkte middelen. Een onderzoek van TNO Nipo op verzoek van de Tweedekamerfractie van GroenLinks toont dat de zorghervorming veel mensen in de problemen brengt. Daarom is het interessant te weten hoe dat in Arnhem is: is bekend wat de ervaringen zijn? En zijn er voldoende terugkoppelingsmechanismes, zodat de gemeente weet of het nieuwe beleid wel of niet goed werkt in de praktijk? Verschillende organisaties nemen hiertoe al initiatief.

Vrijdag 13 maart was er een inloopochtend van drie ouderenbonden (ANBO, KBO, PCOB) en de Seniorenraad Arnhem in de Walburgiskerk in het centrum, waar op een informele manier ervaringen met de wijkteams konden worden besproken. Er waren een wijkcoach en een teamleider van een wijkteam aanwezig om direct in gesprek te gaan met ouderen. Zo’n  30 mensen waren aanwezig. Zij konden vragen stellen over hoe de wijkteams werken en hun ervaringen laten horen. Tijdens de bijeenkomst was er nog niet op grote schaal feedback op de vraag of het nieuwe beleid wel of niet goed werkt. De ouderenbonden en de Seniorenraad zien deze bijeenkomst vooral als de aftrap van een reeks: ze gaan maandelijks zo’n informele inloopochtend organiseren over diverse voor ouderen interessante thema’s, en dan kunnen de ervaringen met het nieuwe systeem voor zorg en welzijn ook gedeeld worden. Het idee is ook dit soort bijeenkomsten op wijkniveau te organiseren, omdat dat nog laagdrempeliger is.

Ook wijkverenigingen spelen een rol in het volgen van ervaringen met de wijkteams. De voorzitter van een van Arnhems wijkverenigingen: “Ik zeg tegen iedereen in de wijk, dat ze het mij moeten laten horen als er een probleem is met de wijkteams. Maar er zijn nog geen signalen geweest”.

Dat burgers hun ervaringen met het nieuwe beleid laten horen aan de gemeente is heel belangrijk. Zo kunnen politiek en ambtenaren beoordelen of het werkelijk werkt; en wanneer nodig bepaalde zaken bijsturen. Er zijn formele klachten- en bezwaarprocedures ingesteld, maar daarvan maken mensen waarschijnlijk pas gebruik als er een groot probleem is. Het delen van ervaringen via organisaties en wijkverenigingen is een essentiële aanvulling: zij kunnen helpen de belangen te behartigen van kwetsbare groepen in de stad, en ze brengen het gesprek tussen allerlei betrokkenen op gang over wat wel en niet werkt bij het werk van de wijkteams. Als het goed is, nemen gemeente en de wijkteams zelf deze inbreng serieus, en komt deze ten goede aan de kwaliteit van het werk in de wijken.

Voor meer informatie:

Website met meer informatie over wijkteams: zodoenwehetinarnhem.nl

Artikel Gelderlander: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/drukte-bij-wijkteams-in-arnhem-is-te-overzien-1.4800618

Artikel website GroenLinks: https://groenlinks.nl/nieuws/zorghervorming-brengt-mensen-problemen

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.