Info

Wijkplatforms in Arnhem: Schuytgraaf

In alle wijken van Arnhem zijn  wijkplatforms actief. Bewoners van een wijk  zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid en ontwikkeling van hun wijk. Wat motiveert deze mensen? Waar krijgen ze mee te maken? Wat is hun ambitie? Deze, en soortgelijke vragen, stellen we in de komende nummers van GroenLicht aan vertegenwoordigers van wijkplatforms, overal uit Arnhem. In deze aflevering het eerste interview, met wijkplatform Schuytgraaf.

 

Na flink slingeren door een doolhof van wegen, fietspaden en straatjes komen interviewer en fotograaf met vertraging op het opgegeven adres in Schuytgraaf aan.  Hier is sprake van een VINEX wijk nieuwe stijl, zoveel is wel duidelijk. Een wijk in opbouw ook, als het gaat om gebouwen maar ook op gebied van sociale cohesie. Dat tekent meteen de speciale positie van wijkplatform Schuytgraaf ten opzichte van de meeste andere wijkplatforms in Arnhem. Er is op alle mogelijke manieren nog veel te bouwen.

We spreken met Femke Verbeek, al sinds 2009 lid van het wijkplatform, de laatste jaren als voorzitter. Naast haar zit Ariel Daniëls, sinds 2010 secretaris. Bevlogen praten zij over de ontwikkeling van Schuytgraaf in termen van kansen.

Verbeek: “Er is veel te doen, maar dat is meteen een enorme motivatie om vol te gaan voor het wijkplatform. En regelmatig genieten we dan van prachtige successen, zoals het in 2014 georganiseerde evenement rond 10 jaar Schuytgraaf.”  Daniëls vult aan: “Ik ben in het wijkplatform gestapt omdat ik zag dat dingen beter konden in de wijk. Daar wilde ik een bijdrage aan leveren in plaats van langs de zijlijn toe te kijken. Het kost me rond de drie avonden in de maand maar we bereiken ook veel.” Om alle klussen die er liggen op te kunnen pakken, zou het wijkplatform idealiter uit zo’n 15 mensen moeten bestaan. Op dit moment zijn er tien leden. Verbeek: “We spreken mensen die naar de vergadering komen of die we bij evenementen tegenkomen. We beginnen met een gesprek waarna mensen een half jaar aspirant lid van het wijkplatform worden, waarbij ze wel mee vergaderen maar nog geen stemrecht hebben. Daarna kunnen aspiranten volwaardig lid worden.” Desalniettemin is de binding met bewoners een van de grootste uitdagingen, bevestigd Daniëls. Die binding versterken is dan ook een van de grotere thema’s in het werk van het wijkplatform. Daartoe worden thema -avonden georganiseerd, werkgroepen opgezet, digitale info verspreid via beeldschermen in bv de lokale supermarkt en 6 x per jaar komt Vierkrant uit, het wijkmagazine.

Het wijkplatform is flink actief. Er is 6 x per jaar een wijkplatform vergadering, toegankelijk voor iedereen. Die wordt wisselend bezocht: “Een avond over het nog te bouwen winkelcentrum trekt een paar honderd mensen, maar we hebben ook wel eens een avond met maar tien bewoners.”

Het platform is georganiseerd in werkgroepen, met thema’s als verkeer en infrastructuur, planvorming en wijkinrichting. Waar mogelijk worden bewoners met expertise opgenomen in deze werkgroepen. Daniëls: “We hebben veel ambitie wat dit betreft, maar worden beperkt door tijd en menskracht. Ons motto is: kijk naar wat kan en niet naar wat niet kan. Een nieuwe wijk als Schuytgraaf biedt volop kansen.” Op dit punt in het gesprek geven beiden voorbeelden van kansen.

Het braak liggen van sommige percelen, ten gevolge van bouwachterstand die weer uit de economische crisis van afgelopen jaren is voortgekomen, biedt kansen om daar collectieve zonnepanelen te plaatsen. Daniëls: “Aan zo’n collectieve aanpak is veel behoefte, er is zeker  draagvlak voor, juist in deze wijk. Mensen die hier komen wonen hebben net veel geld uitgegeven aan het kopen van een huis en zien extra investeringen in eigen zonnepanelen niet altijd zitten. Bovendien verwacht ook een deel van de bewoners na enkele jaren weer te verhuizen, waardoor ze geen zonnepanelen op het eigen dak wil plaatsen. Een collectieve voorziening, met vele zonnepanelen op verder toch onbebouwde grond, zou voor velen en heel aanvaardbaar alternatief zijn. Helaas zijn dit soort plannen vast gelopen in stroperige ambtenarij.”

Toch zijn Verbeek en Daniëls erg tevreden over samenwerking met andere partijen, zoals gemeente, SIZA (de zorginstelling heeft verschillende vestigingen in de wijk), wijkregisseur en ook met wijkwethouder Ine van Burgsteden. “Ine is eigenlijk altijd aanwezig bij de platformvergaderingen. Ze heeft een open en aanspreekbare stijl en dat maakt het een stuk makkelijker om iets voor elkaar te krijgen.” Ook vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, waaronder GroenLinks, wonen de vergaderingen bij.  Overigens wacht het wijkplatform de zaken niet altijd af maar gaat het zelf ook naar gemeenteraadsvergaderingen bijvoorbeeld om in te spreken over relevante zaken.

Opvallend is dat het wijkplatform ook een intermediërende rol op zich heeft genomen. “Waar nieuw ontwikkeld wordt kunnen belangen botsen. De aanleg van een speeltuin is fijn voor mensen met kinderen, waarvan er in Schuytgraaf heel veel zijn. Maar mensen die plots een speeltuin voor hun deur krijgen zijn daar niet altijd blij mee. Wij bemiddelen dan in zo’n conflict, tot nu toe altijd uitlopend op een voor iedereen acceptabel compromis.”

Dat brengt het gesprek uiteindelijk op ambities en toekomst. Niet onverwacht is de primaire ambitie: het meewerken aan het “afmaken” van de wijk. Verbeek: “Je wijk is nooit klaar maar dat geldt voor Schuytgraaf natuurlijk nog eens extra. Wij willen dan ook graag werken aan verbeteren van leefbaarheid van de wijk, zowel in fysieke als in sociale zin. Het gaat niet alleen om steentjes maar uiteindelijk moeten de mensen, de bewoners het doen.”

 

Joop Ouborg

 

Wilt U reageren op dit artikel? Mail dan aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.