Info

Landbouw in Arnhem?

Het is u vast niet ontgaan: het aanbod van doe-het-zelf kruiden- en bloementuintjes in warenhuizen. Een grote supermarkt deelde minizaaipakketjes uit bij de boodschappen. Het zelf telen van groente en fruit in de tuin, op het balkon of de vensterbank is helemaal in. In het verlengde daarvan is het een trend dat er steeds meer voedsel wordt verbouwd in en rond de stad: de stadslandbouw.

Stadslandbouw vindt plaats op daken, in lege gebouwen en stukjes grond, die vaak ‘ergens voor bestemd zijn’ maar tijdelijk in gebruik zijn genomen voor the telen van groenten, of het houden van dieren. Ook in Arnhem zijn er stadslandbouwprojecten, zoals het stadslandbouwinitiatief Mooieweg in Rijkerswoerd, de fruitboomgaard in Park Sonsbeek, de zelfoogsttuin in Schuytgraaf en hoeve Klein Mariëndaal.

Landbouw in de stad? Nederland is een grootmacht als het gaat om het produceren van voedsel op onze vruchtbare landbouwgronden. We zijn de op één na grootste exporteur van landbouwproducten, na de Verenigde Staten. Iedereen die wel eens in bijvoorbeeld Scandinavië op vakantie is geweest, weet dat we een in Nederland een bijzonder groot, goedkoop en kwalitatief goed aanbod van verse groenten en fruit hebben. Qua oppervlak en opbrengsten kan stadslandbouw nooit concurreren met de opbrengsten van de reguliere landbouw. Waarom is het dan toch een succes?

Een van de definities van stadslandbouw is: “Het voortbrengen, verwerken en vermarkten van voedsel en daaraan gerelateerde producten en diensten, in urbane en peri-urbane gebieden, daarbij gebruikmakend van stedelijke hulpbronnen en reststoffen”. Naast het produceren van voedsel, draagt stadslandbouw bij aan andere, soms minder bekende zaken, die het voor allerlei partijen aantrekkelijk maken om met stadslandbouw te starten. Die zaken betreffen economische, gezondheids- en sociale aspecten van de stad (zie tabel).

 

De economische stad
(Ondernemen / Verdienen)

De gezonde stad
(Welbevinden / Kwaliteit van leven)

Onze stad
(Identiteit / Cohesie)

Werkgelegenheid

Leefomgeving (groen / biodiversiteit)

Zorg en welzijn

Toegevoegde waarde (directe opbrengsten)

Milieu (incl. kringlopen)

Participatie en cohesie

Indirecte baten (bv. gezondheid)

Klimaat (incl. energie)

Recreatie en vrije tijd

Aantrekkelijk woonklimaat

Voeding en gezondheid (incl. bewegen)

Onderwijs (incl. educatie)

 

Bron: Esther Veen, Bas Breman en Jan Eelco Jansma, november 2012. Stadslandbouw, Een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/01/stadslandbouw-een-verkenning-van-groen-en-boer-zijn-in-en-om-de-stad.html.

Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken schreef het volgende over stadslandbouw aan de Tweede Kamer: “Ik vind het belangrijk om de kracht die in de maatschappij aanwezig is te benutten. Veel initiatieven rondom stadslandbouw en groen in de stad worden bottom-up georganiseerd. Door deze initiatieven komen mensen in hun nabije omgeving in aanraking met groen, leren zij over biodiversiteit, komen zij in contact met buurtgenoten en bedenken zij vaak innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het inrichten van braakliggende terreinen.”

Of te wel, stadslandbouw is er niet alleen voor de productie van voedsel, maar draagt ook bij aan duurzame zaken zoals gezondheid, biodiversiteit, klimaatbeheersing, onderwijs en sociale verbondenheid en heeft daarmee bestaansrecht verworven.

Wilt u stadslandbouwer worden, genieten van een tuin, fruit plukken of groentepakketten afnemen? Hier een paar tips om in contact te komen met de Arnhemse stadslandbouw.

Op de Arnhemse stadslandbouwkaart kan je precies zien waar duurzame horeca of eetwinkel zit, welke parkjes en schooltuinen er in de buurt zijn of waar je zelf als stadsboer aan de slag kunt (http://www.bloeiinarnhem.nl/stadslandbouwkaart/).

Het weekend van 6 en 7juni 2015 is in Arnhem het weekend van de stadslandbouw, zie hiervoor de facebookpagina van Stadslandbouw Arnhem, waarop de ontwikkelingen rond de Arnhemse stadslandbouw te volgen zijn.

Op 6 juni is het ook de landelijke publieksdag van de stadslandbouw. Tijdens deze dag presenteren lokale en regionale stadslandbouw initiatieven zich. (http://www.dagvandestadslandbouw.nl/publieksdag/).

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.