Info

De stad aan het woord...

Op 30 november a.s. mogen de Arnhemmers hun stem uitbrengen in een referendum over de plannen met Stadsblokken-Meinerswijk. Maar op inspraak bijeenkomsten, in de gemeenteraad en op sociale media is de discussie al volop gaande. Hier een steekproef van meningen over dit onderwerp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit inspreek teksten bij de gemeenteraad:

 

"Hierbij uit ik mijn boosheid én bezorgdheid. Laat de democratisch tot stand gekomen gebiedsvisie leidend zijn in de besluitvorming van zowel de gebieden waar het vanavond om gaat als ook en veel belangrijker nog, de gebieden waar het vanavond hier niet om gaat en meet álsjeblieft met één maat."

Vriendelijke groet Theo Verplak.

 

"Maar nu beginnen we ons toch wel zorgen te maken. Het stukje grond waarop wij onze activiteiten ontplooien is – in tegenstelling tot wat ons aanvankelijk door de gemeente is voorgehouden ‐ buiten het bestemmingsplan gelaten. Op zich nog geen bezwaar als de verdere invulling van het bestemmingsplan van deze gronden gebeurt op basis van een zorgvuldig en creatief proces, dat rekening houdt met onze ambities en waarbij wij worden betrokken. Dat proces moet nog opgestart worden. Sinds het vaststellen van de gebiedsvisie is daar ‐ voor zover wij weten ‐ niets aan gedaan. Met de grootst mogelijke klem willen we er bij u op aandringen dit proces zorgvuldig te doorlopen, zonder dat daar een tijdsklem op ligt. Het voorbereidingsbesluit geeft u de tijd, neem die tijd! Het gaat hier om een ontwikkeling midden in de stad op een zeer beeldbepalende plek."

Jan Trooster van Stichting Stadsblokkenwerf

 

"De recente ontwikkelingen rondom Meinerswijk-Stadsblokken maken ons ongerust, vandaar dat wij u deze open brief sturen. Na een intensief burgerparticpatieproces is het groenblauwe gebied Meinerswijk-Stadsblokken veilig gesteld voor de toekomst. Tenminste, dat dachten we. Nu blijkt dat op de loop wordt gegaan met de gebiedsvisie. Het bouwen van 250 á 350 woningen, met alle bijbehorende infrastructuur van dien, is ons inziens geen ondersteunende woningbouw en past dus niet in de gebiedsvisie. Eilanden 2.0 maakt van het gebied een nieuwe Arnhemse woonwijk in plaats van een voor iedereen vrij toegankelijk natuurgebied midden in de stad."

Milieudefensie Arnhem

 

"Toen ik na de presentatie langs het Paradijs naar huis fietste realiseerde ik me plotseling dat we ons nu ook helemaal niet meer druk hoeven te maken of het wel goed komt met de levendigheid in de zuidelijke binnenstad. Het ware paradijs ligt namelijk aan de overzijde en alle Arnhemmers zullen die binnenstad gebruiken als tussenstop. Met gerust hart ging ik slapen, want dit plan gaat er komen. Het is slechts een hamerstuk voor college en raad"

Addy de Boer

 

"Eerlijk gezegd snap ik de bezwaren niet zo goed; daar waar de 60 woningen staan ingetekend ligt nu een ontoegankelijk terrein met grote hallen die onderdak bieden aan o.a. paintball en een matrassenfabriek. Ik kan dat moeilijk als ‚natuur’ definiëren. Bovendien krijgt de stad in ruil voor de sloop van deze hallen en de bebouwing van de vrijgekomen grond er gratis de rest van Meinerwijk bij cadeau!"

Hans Jungerius

 

"Zelf kom ik regelmatig met mijn vriendin in Meinerswijk. Om er lekker doorheen te fietsen, even op een van de banken bij de steenfabriek uit te rusten, of op een picknickkleed in de natuur te zijn, om de paarden en runderen te bewonderen, op een warme dag aan een van de strandjes van de Rijn te liggen of 's winters te genieten van sneeuw en ijs. Het lijkt me geweldig als het festivalterrein en de oude werf van Stadblokken en het ontoegankelijke industrieterrein van Meinerswijk door al de verschillende programma’s van dit plan geïntegreerd worden zowel in de stad als in de geweldige natuur die er al in Meinerswijk te vinden is."

Olaf Corten (inwoner Arnhem-Zuid)

 

"Wij hebben naast de eerder genoemde kanttekeningen over het teleurstellende planproces nog een aantal inhoudelijke bezwaren op het namens de curator gepresenteerde plan. Wij verwachten dat de mooie plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk samen met burgers en maatschappelijke partners ontwikkeld gaan worden. Zeker in een tijd waarin burgerparticipatie en draagvlak van bewoners voor de politiek centraal staat"

Wijkplatform Malburgen West

 

"Wij vinden het belangrijk om in het natuurdeel van het plangebied zoveel mogelijk de rust te behouden, en zeker op het eiland. Niet alleen voor vogels die er nu zijn, maar ook om het mogelijk te maken dat er nieuwe soorten komen in de toekomst."

KNNV Arnhem

 

"Met het plan beoogt u het plangebied te ontwikkelen tot een waterrijk robuust natuurlijk uiterwaardenpark. Voor die ambitie hebben wij waardering. Op enkele punten is het plan zoals het nu voorligt echter strijdig met ons beleid. Wij menen dat een ontwikkeling conform uw ambitie mogelijk is met een betere bescherming van de (natuur)waarden in het gebied conform ons beleid."

Provincie Gelderland

 

Wil je jouw reactie toevoegen aan deze lijst? Mail je reactie aan groenlichtarnhem@gmail.com. De redactie houdt wel het recht te besluiten over wel of niet (eventueel in verkorte vorm) plaatsen.

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.