Info

'Cadeau aan de stad' of 'cadeau aan KWP'?

Woningbouw is noodzakelijk om de kosten voor ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk te kunnen financieren. Zegt KWP. Maar een financiële onderbouwing van deze stelling ontbreekt. Burgercoalitie Kloppend Stadshart komt met een plan waar woningbouw financieel niet noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het gebied. Waar komt dat verschil vandaan? Om kosten en baten van het plan Eilanden 2.0 toch inzichtelijker te maken heeft de redactie van GroenLicht een globale berekening opgesteld. Uiteraard is dit globaal, zitten er onbekenden in de berekening en pretenderen we niet dat dit een in beton gegoten verhaal is. Voor het vormen van de gedachten leek het ons desalniettemin een waardevolle exercitie.

Bij het opstellen van deze kosten-baten analyse is uitgegaan van door de overheid gepubliceerde normbedragen voor woningbouw en grondwerkzaamheden. Het scenario van 300 appartementen in Stadsblokken en 20 stadsvilla's op de noordoostpunt van Meinerswijk is daarmee doorgerekend. Daarmee is gekozen voor een gemiddeld kostbaar scenario, maar op basis van de schetsen op de site van KWP ligt dit scenario dicht bij het plan.

De bouwkosten van een appartement worden door de overheid op € 250,- per m3 gesteld, terwijl een stadsvilla € 330,- per m3 kost. Gaan we uit van gemiddeld grote appartementen (b.v. 75 m2) dan zijn de bouwkosten van een appartement ongeveer € 50.000,- per appartement. Wordt gekozen voor grotere appartementen dan stijgen de bouwkosten uiteraard, maar dan zal de verkoopprijs ook hoger worden. Voor een stadsvilla, met meer oppervlak en meer volume, schatten we de bouwkosten ruim in, op € 450.000,- per villa.

 

Daarmee komen we op de volgende kosten raming:

 

 


1 De Gelderlander 11 april 2016: Meinerswijk kost ontwikkelaar 9 miljoen

2 De kosten van het Ruimte voor de rivier project in Meinerswijk was destijds door RijksWaterstaat op 14 miljoen geraamd en bleek uiteindelijk duurder. Het uitgraven van een nevengeul in plan Eilanden 2.0 zal ongeveer een kwart daarvan kosten: 4 miljoen. De andere 6 miljoen is voor het verbouwen van de ASM werf en verdere ontwikkeling.

Daar tegenover staan de verwachte opbrengsten van verkoop. Het is algemeen bekend dat de prijs voor vastgoed voor een belangrijk deel wordt bepaald door de locatie. Dat is waarom KWP ook voor Stadsblokken-Meinerswijk kiest: een groene, rustige locatie zeer dicht bij het stadscentrum. Indicatief voor verkoopprijzen zijn daarom de vastgoedprijzen in wijken als Hoogkamp of Schaarsbergen.

De opbrengst van verkoop worden geraamd op:

 

 

Het verschil tussen kosten en opbrengst is daarmee rond de 50 m€ in het voordeel van KWP. Dat bedrag kan natuurlijk lager (maar ook hoger) uitpakken door andere keuzes in aantal en soort woningen. Desalniettemin gaat KWP enkele tientallen miljoenen aan dit project verdienen. Dat stelt de uitspraak "een cadeau aan de stad" wel in een ander daglicht.

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.