Info

Ouderen

GroenLinks zet zich in voor ouderen

GroenLinks staat voor een solidaire samenleving. Niet alleen op het gebied van inkomen, maar ook op het gebied van solidariteit tussen generaties. We kiezen niet alleen voor de jongeren, we kiezen niet alleen voor ouderen, we kiezen er voor dat iedereen kan leven met goede zorg en kan participeren naar zijn of haar vermogen, en met ruimte voor eigen keuze.

De senioren van nu zijn niet de senioren van zo’n 30 jaar terug. Mensen zijn een stuk meer gesteld op hun zelfstandigheid; mensen voelen zich steeds langer jong en willen dan ook langer thuis blijven wonen. De huidige regering lijkt, met hulp van enkele andere partijen, deze ontwikkelingen aan te willen pakken om hard te bezuinigen op de zorg. Maar; het gaat in de zorg om mensen en om goede kwaliteit van leven, niet om cijfers.

GroenLinks wil daarom betere zorg die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. Zulke zorg is dichtbij, afhankelijk van de persoonlijke situatie en bereikbaar voor alle Arnhemmers. Onze wethouder Henk Kok heeft zich hiervoor de afgelopen jaren ingezet.

  • GroenLinks kiest daarom voor een wijkgerichte aanpak. We kiezen voor zo min mogelijk bureaucratie (geen managers maar zorg) en zo veel mogelijk ruimte voor burgers en professionals. De overheid bepaalt niet wat goed is. Daarom hebben we ook vragen gesteld of er een ombudsman kan komen na de decentralisatie voor zorg, een idee van de Seniorenraad.
  • GroenLinks vindt dat iedereen die dat wil en kan, zo lang mogelijk thuis moet kunnen blijven wonen. We kiezen voor levensloopbestendige woonvormen die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We kiezen voor zorg op maat.
  • GroenLinks kiest ook voor bereikbare zorg.  Mensen doen wat ze zelf kunnen, maar soms is een extra steuntje nodig. GroenLinks kiest daarom voor een passende zorgbijdrage, afhankelijk van inkomen en vermogen. Hierbij past ook het in stand houden van het PGB en ondersteuning, aandacht en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers. We hebben in Arnhem veel vrijwilligers en mantelzorgers waar we erg trots op mogen zijn, die al veel dingen doen voor de stad en voor de Arnhemmers. Daar moeten we zuinig op zijn. We blijven kiezen voor goede respijtzorg.

Gelukkig worden veel senioren gezond ouder. Met enkele aanpassingen en extra aandacht kunnen zij blijven genieten van het leven en van Arnhem. GroenLinks kiest onder meer voor een bereikbare stad: Arnhem moet rolstoelvriendelijk zijn. We zien ook dat veel senioren minder makkelijk kunnen rondkomen. We kiezen daarom voor het in stand houden van de armoedeagenda.

Ongeveer de helft van de Arnhemse ouderen is eenzaam. Daarom is het belangrijk wijken leefbaar te houden, ook voor senioren. GroenLinks wil dat de gemeente burgerinitiatieven steunt die het mogelijk maken dat generaties door elkaar blijven wonen. Dit gaat om veel meer dan alleen het geven van geld: burgers hebben vooral behoefte aan vertrouwen en ruimte van de overheid. Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief zien we bijvoorbeeld in Rotterdam, waar senioren kinderopvang regelen. Ook initiatieven als de Adviesbrigade zorgen voor contact tussen generaties.

We kiezen als GroenLinks voor de Arnhemmers. GroenLinks kiest voor zorg dichtbij en voor zorg die voor alle Arnhemmers bereikbaar is. GroenLinks kiest voor een solidaire stad, waarin iedereen naar zijn of haar vermogen mee kan blijven doen, met keuzevrijheid.

 

Door Mark Coenders

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.