Info

Malburgen-West

GroenLinks kiest voor een schoon, veilig en groen Malburgen-West

GroenLinks trekt aan de bel! Op 9 november 2013 ging het team van GroenLinks Arnhem langs de deuren in Malburgen-West om te vragen wat de buurtbewoners willen in de buurt. Ondanks dat er veel verbeterpunten zijn genoemd, zijn de wijkbewoners ook tevreden over hun wijk. Ze zijn blij met de OV-verbindingen: het centrum is vanuit Malburgen goed te bereiken. Ook is men tevreden over het aantal voorzieningen, met name het aantal scholen.


Toch maken de wijkbewoners zich ook zorgen over de toekomst; hoe wordt de zorg straks geregeld, wat wordt er gedaan aan schooluitval, wat wordt er gedaan aan de parkeeroverlast van het Gelredome? Bewoners van Malburgen ervaren ook veel overlast van bijvoorbeeld afval in de openbare ruimte. Ook is men niet altijd tevreden over de voorzieningen voor kinderen en jongeren; er is vraag naar meer speeltuinen.

 

GroenLinks Arnhem heeft geluisterd naar de klachten en tips van de bewoners van Malburgen-West. We hebben plannen om de openbare ruimte te verbeteren:

  • Er is behoefte aan meer speelplaatsen in Malburgen. GroenLinks kiest voor meer natuurspeelplaatsen waar kinderen kunnen spelen met natuurlijke elementen, zoals bomen om in te klimmen, tunnels, waterpartijen en zand. Dit is goed voor de wijk én goed voor de gezondheid. Buurten die natuurspeelplaatsen willen opzetten of onderhouden, worden daarbij gesteund door de gemeente.
  • Er is veel overlast van afval op straat. GroenLinks wil de boel omdraaien: het aanbieden van bruikbaar afval als papier, plastic, GFT en blik wordt zo eenvoudig mogelijk, terwijl we restafval zoveel mogelijk ontmoedigen. Ook ondersteunt GroenLinks Repair Cafés. Deze zijn onderdeel van de oplossing van het afvalprobleem: door kapotte apparaten te repareren worden ze minder snel weggegooid.
  • Door het Openbaar Vervoer te verbeteren, verlagen we de parkeerdruk van het Gelredome. We lobbyen bij het Rijk en de NS om Arnhem op het Nachtnet van de spoorwegen aan te sluiten. Zo kan iedereen ook ’s nachts, na een concert of wedstrijd, met het openbaar vervoer terugkeren naar huis zonder de auto te gebruiken.

Ook waren er zorgen over de veiligheid in de wijk. Zo is er drugsoverlast en zijn er vaak inbraken:

  • GroenLinks wil in elke wijk een wijkveiligheidsplan, ook in Malburgen-West. Samen met bewoners, politie, instellingen, bedrijven en gemeente worden onveilige punten gesignaleerd en oplossingen gezocht. Met buurttoezicht kunnen de bewoners de ogen en oren van de wijk zijn en bijdragen aan meer veiligheid.
  • GroenLinks kiest voor een veilig drugsbeleid en voor regulering van de wietteelt. Door de wietteelt en -handel uit de criminaliteit te halen, lossen we de problemen van de achterdeur op en bevorderen we de veiligheid van Malburgen en Arnhem.

Maar er is meer waar de bewoners zich zorgen over maken, of ideeën over hebben:

  • De bewoners van Malburgen bleken massaal voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. GroenLinks kiest voor schone energie en wil op alle gemeentelijke gebouwen (waaronder ook scholen en verenigingsgebouwen) zonnepanelen! In 2018 is de gemeente als organisatie klimaatneutraal.
  • Malburgen is een wijk met vele nationaliteiten en culturen. De gemeente moet hier in haar beleid rekening mee houden. GroenLinks staat voor die open samenleving, waarin iedereen een zo groot mogelijke vrijheid heeft om te participeren en zich te ontplooien zonder discriminatie. We willen dat het personeelsbestand van de gemeente, als het gaat om leeftijd, gender en etnische afkomst, een afspiegeling van de lokale samenleving is.

Ten slotte willen we de bewoners van Malburgen-West bedanken dat ze hun verhaal aan ons willen vertellen.

 

Door Mark Coenders

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.