Info

TK2017 - Gelderse kandidaten van GroenLinks presenteren zich

 

Kamerleden besteden hun werkzame leven als kamerlid voor een heel belangrijk deel in Den Haag. Desondanks - of eigenlijk juist daarom - is het belangrijk om te weten welke regionale roots het kamerlid van jouw keuze heeft. Dat was reden voor het Arnhems Nieuwscafe om onlangs in gesprek te gaan met de kandidaten van verschillende partijen die uit Arnhem komen. Dat zijn er zeven: John Kersten (PvdA, plaats 11), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks, 22), Jan Hutten (CDA, 32), Rabia Karaman (DENK, 13), Loes Zuiderveld (CU, 33), Ramon Barends (Lokaal in de Kamer, 25) en Anthony Migchels (Burger Beweging, 7). Bovendien, hoewel op de lijst opgevoerd als inwoner van Dokkum, staat Arnhems wethouder Anja Haga op de lijst van de ChristenUnie als lijstduwer. Het video-verslag van het gesprek dat het Arnhems Nieuwscafe had met vijf van deze kandidaten werd eerder gepubliceerd op Arnhem-direct.nl en is HIER te vinden.

GroenLicht geeft in dit artikel de Gelderse kandidaten van GroenLinks een platform om zichzelf te presenteren.

Lisa Westerveld (35, Nijmegen, plaats 14)

Mijn naam is Lisa Westerveld, ik ben opgegroeid in Aalten en ben in mijn studententijd vanuit de Achterhoek naar Nijmegen verhuisd. Daar werd ik al snel actief bij Studentenvakbond AKKU: een gedreven club die zich bezighield met beter onderwijs, maar ook met voldoende huisvesting voor studenten. Van 2007 tot medio 2009  was ik voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), die opkomt voor alle studenten in Nederland. In die functie leerde ik de landelijke politiek van dichtbij kennen doordat ik veel contact had met Kamerleden en ministers. Na afronding van mijn studie Filosofie ben ik betrokken gebleven bij het onderwijs. Ik werd lobbyist en woordvoerder bij de Algemene Onderwijsbond, de vakbond voor leraren.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zit ik voor GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad. Hier deel ik de portefeuille werk & inkomen met een collega-raadslid en voer ik het woord op thema’s als sport en de leefbaarheid van de binnenstad. Ik zet me er in voor thema's als een socialere bijstand, duurzame sportaccommodaties, een groene Waalkade en een groene en fietsvriendelijke binnenstad. Regelmatig schuif ik aan bij debatten over het basisinkomen. Met het veranderen van de arbeidsmarkt en het onhoudbare stelsel van sociale zekerheid, wordt het tijd dat we een goed gesprek met elkaar voeren over de samenleving in de toekomst. En over de positie van werk, (mantel)zorg en vrije tijd binnen die samenleving.

Ontspannen doe ik op het voetbalveld  of bij een (metal)concert. Mijn vakanties besteed ik het liefst volledig op festivals. En er is niets mooier dan het zomerseizoen aftrappen met de Vierdaagsefeesten en de Zwarte Cross: twee festivals in de eigen provincie!

Het is een eer om op plaats 14 van de kieslijst te mogen staan. Mochten jullie vragen hebben, benader me gerust via facebook of twitter.

 

 

Cathelijne Bouwkamp (44, Arnhem, plaats 22)

Cathelijne Bouwkamp is voor de Arnhemmers bekend als de fractievoorzitter van GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad. Zij omschrijft zichzelf als "een inhoudelijk gedreven, hardwerkende en enthousiaste politica". Cathelijne: "De toenemende sociaal-economische tweedeling in ons land en de toenemende intolerantie zijn voor mij belangrijke beweegredenen om politiek actief te zijn. Ook het gebrek aan visie op natuurbescherming en het feit dat klimaatverandering nog steeds door velen niet serieus wordt genomen, motiveren mij enorm om mij in te zetten om politieke veranderingen te bewerkstelligen. In het politieke denken van nu zegeviert het economisme. Dit denken in economische modellen en oplossingen doet mensen tekort. Het systeem is de baas, het grote geld bepaalt en kansen zijn oneerlijk verdeeld. GroenLinks laat zien dat het anders kan. En de wereld om ons heen laat zien dat het anders moet.

De afgelopen jaren heb ik ervaren hoe effectief het is om tegelijkertijd zowel binnen de politieke arena als daarbuiten met mensen in gesprek te gaan en te blijven. Ik heb me de afgelopen jaren met een breed scala aan onderwerpen bezig gehouden; van de bescherming van stedelijk groen tot de opvang van vluchtelingen. Wat dat laatste betreft heb ik me succesvol hard gemaakt voor een bed-bad-brood-regeling in Arnhem.

De afgelopen jaren heb ik als fractievoorzitter de Arnhemse GroenLinks-fractie mogen aansturen. Een van de belangrijke inzichten die ik daarbij heb opgedaan is hoe belangrijk het is om als fractie als een hecht team te opereren. Voor mijn politieke werk is het feit dat ik onderdeel ben van GroenLinks leidend. GroenLinks is een partij met idealen waar ik in geloof: een eerlijke, duurzame en open samenleving. Volgens mij is politiek geen doel op zich, maar een middel om je idealen te realiseren. Als volksvertegenwoordiger hou je je bezig met het controleren van de macht, het vormgeven van beleid en het voeden en voeren van maatschappelijk debat. Hard werken om samen je idealen uit te werken tot tastbare initiatieven, zoals moties en wetsvoorstellen, is een voorrecht.

Cathelijne noemt zichzelf "een Arnhems meisje in Den Haag". Zij vindt Gelderse vertegenwoordiging in de Tweede Kamer belangrijk. " Drie belangrijke doelen daarbij zijn: zorgen dat onze prachtige natuur wordt beschermd, dat er voldoende aandacht is voor de problematiek van krimpgebieden en meer kansen voor verduurzaming van energie en mobiliteit in Gelderland."

"Staan voor waar ik in geloof, dat maakt mij sterk. En die kracht zet ik graag in voor GroenLinks. Ik hoop dat de komende vier jaar in de Tweede Kamer te mogen doen."

Meer info over Cathelijne is te vinden op haar website

 

 

 

Volkert Vintges (64, Nijmegen, plaats 31)

"Ik ben Volkert Vintges uit Nijmegen, samenwonend en twee volwassen kinderen. Als bioloog ben ik mijn halve leven al werkzaam in de milieubeweging. Nog anderhalf jaar en dan ga ik officieel met pensioen. Tijd om nog een nieuwe bijdrage te leveren aan een betere wereld. Omdat ik positief in het leven sta, is het glas bij mij meestal half vol, al kost me dat nu wel even moeite…

Na Oekraïne, Brexit en Trump, moet het roer om. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat onze kinderen het beter krijgen dan wij is niet meer vanzelfsprekend. Solidariteit is daarop het antwoord en niet ‘ieder voor zich’. Bestrijden van de tweedeling (o.a. de graaicultuur) en klimaatverandering (m.n. het Klimaatverdrag) zijn in mijn ogen dé topics waar we pal voor moeten staan, maar wel op zo’n manier dat mensen weer perspectief zien en enthousiast worden. Wij moeten weer energie brengen in de samenleving. Dat kunnen we echter niet alleen. Ik wil samen met GroenLinks andere (politieke) partijen hierbij betrekken. Van Greenpeace t/m de Voedselbank. Liefst van onderop, zoals ik ook met het BurgerWindpark Nijmegen-Betuwe heb bewezen. Er zit heel veel positieve energie in de samenleving, maar die moeten we wel weten aan te boren. Juist daaraan wil ik mijn steentje bijdragen."

 

 

 

 

 

 

Huub Bellemakers (37, Nijmegen, plaats 33)

"Ik kom oorspronkelijk uit het zo goed als idyllische Tilburg-Noord, vanwaar ik al vanaf jongs af aan door mijn ouders werd meegetrokken naar vredesdemonstraties. Zorgen voor elkaar, meedoen aan de samenleving en houden van de natuur werd me de paplepel ingegoten. Na de middelbare school leefde ik een jaar bij een een joodse familie in Boedapest, wat me overtuigd Europeaan maakte. Ik studeerde geschiedenis in Nijmegen en rolde daarna als online expert bij GroenLinks binnen. Ondertussen ben ik een allround campaigner. Nu werk ik bij de Rutgers (het kenniscentrum seksualiteit) aan campagnes over onder andere seksuele vorming, abortus en seksuele agressie.

We moeten in Nederland radicaal vergroenen, naar een circulaire economie, en ruimte geven aan de natuur. Van plastic soep tot het verdwijnen van de wolf, wij hebben het veroorzaakt, dus moeten wij het weer oplossen. Een inclusieve samenleving, waar mensen in alle vrijheid zichzelf kunnen zijn, dat is mijn ideale Nederland. Ik wil een Nederland met meer ruimte voor cultuur, juist de toegankelijke cultuur met de kleine c, in de breedste zin van het woord. En een Nederland waar we digitale vrijheid en privacy op een voetstuk plaatsen, in plaats van afbreken.

Mijn grote liefde is snoeiharde metal: harde muziek waar mensen lomp maar liefdevol met elkaar omgaan. Ik voetbal op bedenkelijk niveau zondagochtend bij de VV Trekvogels. Onontbeerlijk om iedere week weer de hele samenleving te zien. Sowieso, is  meer rock ’n roll en meer slechte voetballers in de politiek gezond. Ik ben verder scheidsrechter, wielerliefhebber en volger van de Hongaarse politiek."

Huub is te volgen via Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat: buubhellemokers en zijn Website

 

 

Marjoleine Snaas (Duiven, plaats 39)

"Ik ben Marjoleine Snaas, alleenstaande moeder van twee dochters, 10 jaar raadslid/fractievoorzitter voor GroenLinks in Duiven, 16 jaar vrijwillig dierentuingids in Burgers Zoo, administratief medewerkster op een basisschool/peuteropvang, Life coach maar vooral mens. In mijn ogen is iedereen in beginsel gelijk, we zijn allemaal mensen. Opkijken naar of neerkijken op doe ik niet aan. Basisrespect voor mens en natuur is iets wat voor mij vanzelfsprekend is.

Als dierentuingids probeer ik mensen te laten zien hoe mooi de natuur is, maar vooral hoe belangrijk die is voor ons overleven. Wat je niet kent ga je ook niet beschermen. Kennis over de wereld om je heen is voor iedereen belangrijk. Vooral voor kinderen (waar ook ter wereld) is het houden van een open blik naar de wereld van belang. Aan ons de taak om ieder kind de beste hulp te geven zodat ze kunnen uitgroeien tot wie ze echt zijn. Uiteindelijk zullen we er met z’n allen voor moeten zorgen dat deze wereld leefbaar blijft, er voor ieder mens op deze aarde een plek is waar het veilig is, men onderdak, schoon drinkwater en voedsel heeft. Als we beseffen dat het anders kan en daaraan ook willen meewerken gaat dat lukken.

Maar ook wil ik dat de landelijke politiek meer aandacht heeft voor de specifieke aandachtspunten van de (kleinere) gemeenten buiten de randstad. Op die manier, als klein radertje een rol spelen in het grotere geheel.

Mijn plaats op de lijst maakt het voor mij nog belangrijker om mij nog meer in te zetten voor GroenLinks, de kiezers, Nederland, Europa en de Wereld. We wonen tenslotte met z’n allen op één wereld en die moeten we netjes delen met elkaar. Zodat iedereen op deze wereld een mooi bestaan op kan bouwen zonder deze aarde uit te putten. Daar hebben we elkaar voor nodig, moeten we samenwerken, dus praten en niet schreeuwen.

Ik ga ervoor!"

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.