Info

Arnhem groen houden is economisch verstandig

 

Op de langste (en voorlopig ook warmste) dag van het jaar staat in de Volkskrant1: stijgende temperaturen leiden tot krimp van de stedelijke economie. Het artikel bericht over een uitgebreid onderzoek2 in 1692 steden wereldwijd, waarin wetenschappers de relatie tussen klimaat verandering en stedelijke economie hebben vastgesteld. Zij publiceerden de resultaten van hun onderzoek in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

 

Wie zich afvraagt wat klimaat en economie op het niveau van een stad met elkaar te maken zouden kunnen hebben: bedenk dan dat klimaatverandering leidt tot meer, langere en intensere periodes van flinke warmte, juist ook in een stad. Met al haar asfalt, steen en beton is een stad een soort van warmteopslag accu waardoor de toch al hoge temperatuur nog eens versterkt wordt. Daar draagt vervolgens het stadsverkeer nog eens extra aan bij. Dat kan zo maar tot gemiddeld 2 graden extra oplopen in een stad, bovenop de globale 2 graden waar het klimaat akkoord van Parijs op gebaseerd is.. Die extra opwarming in steden staat bekend als het hitte-eiland effect.

In het eerder genoemde artikel wordt duidelijk dat dit effect de stadseconomie nadelig beïnvloed. Gemiddeld genomen krimpt de economie bij opwarming in een stad met 5 a 6 procent. Dat komt doordat mensen bij warmte minder productief worden, doordat ze minder goed slapen en doordat het ziekteverzuim toeneemt.

 

In hun eigen belang moeten steden dus serieus aan de slag met maatregelen die het hitte-eiland effect tegen gaan. Steden hebben weinig directe invloed op globale emissies van CO2 door industrie en landbouw. Maar ze kunnen het klimaat in hun eigen stad wel beïnvloeden. Belangrijkste maatregel is zoveel mogelijk groen (vegetatie) en water in de stad te behouden, of liever nog, het groene areaal uit breiden. Asfalt en beton nemen nu eenmaal meer warmte op dan vegetatie en water. Hoewel er klimaat adaptatie maatregelen bestaan om het hitte-eiland effect tegen te gaan, zoals het aanleggen van groene daken en het licht schilderen van straten, wordt uiteraard de grootste slag gemaakt door groene plekken in de stad groen te laten blijven en niet vol te bouwen.

 

foto's: Ruud de Jong

 

Eerder dit jaar kwam wethouder Geert Ritsema (SP) met het plan om in een aantal groene gebieden in Arnhem te gaan bouwen voor welgestelden. Daarmee beoogde hij Arnhem aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats en de Arnhemse economie op die manier te stimuleren. Uit het bij zijn plan horende rapport “Verkenning wervende woonmilieus”:

 

Een economisch vitale stad is een levensvatbare duurzame stad. Het woonaanbod versterkt het economisch profiel van Arnhem”.

 

In bijgaande foto’s wordt een impressie gegeven van de gebieden waar Ritsema zijn oog op had laten vallen. Inmiddels heeft de gemeenteraad dit plan onderuit gehaald door een motie aan te nemen waarin bouwen op groene locaties alleen mogelijk is waar dat al was afgesproken. Verder dient herontwikkeling van locaties de voorkeur te krijgen boven ontwikkeling van nieuwe (groene) locaties.

Aan de argumenten tegen het plan van Ritsema kan nu de relatie tussen stadsopwarming en economische krimp worden toegevoegd. Als het plan was gericht op het stimuleren van de Arnhemse economie, zoals in het plan “Verkenning wervende woonmilieus” werd uiteengezet, dan wijst bovenstaand onderzoek er op dat dit het paard achter de wagen spannen was geweest.

 

Dat Arnhem groen moet blijven is niet alleen belangrijk om het groene en aantrekkelijke karakter van Arnhem te behouden en om het stadsklimaat te beheersen, het blijkt gewoon ook economisch verstandig te zijn. Het is maar dat iedereen dat weet….

 

Joop Ouborg

1 Volkskrant 21 juni 2017: Gidi Pols: Leuk die warmte, maar niet voor je portemonnee.

2 F. Estrada, WJW Botzen, RSJ Tol. A global economic assessment of city policies to reduce climate change impacts. Nature Climate Change 7, 403-406 (2017)

 

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een mail aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.