Info

Zon steunt scholen in Arnhem

GroenLinks kamerlid Liesbeth van Tongeren opent eerste Opgewekte Scholen in Arnhem

 

 

Arnhem is de groenste stad van Europa. Maar hoe groen is dat groen eigenlijk? De  stad wordt aan alle kanten omringd door weilanden en bossen en ook in de stad zelf zijn de bomen in de meerderheid. Voor dat groen hoeven we niet zoveel te doen. Er is echter meer groen dan bladgroen. Er is groen waar je wel iets voor moet doen, bijvoorbeeld groene energie.

In het coalitie-accoord van het Arnhemse stadsbestuur  is afgesproken om in 2014 tenminste zeven procent van de gebruikte energie in Arnhem lokaal en milieuvriendelijk te produceren. Een mooi doel, maar hoe bereiken we dat? Door te beginnen bij het begin: de Arnhemse basisscholen.

Slim Opgewekt is een Arnhems samenwerkingsverband  dat scholen helpt om hun duurzame idealen op energiegebied te verwezenlijken. Op de website (www.slimopgewekt.nl) staat te lezen: “Scholen willen graag verduurzamen. Helaas komen projecten lastig van de grond door complexiteit en hoge voorinvestering. Dat is jammer want juist voor de toekomstige generatie, de schoolkinderen, valt het meeste te winnen.”

Drie Arnhemse stichtingen in het basisonderwijs (Fluvius, Delta en De Basis) wilden hier graag mee aan de slag. Als pilot zouden een aantal van hun basisscholen voorzien kunnen worden van zonnepanelen en ledverlichting en daarmee veranderen in de eerste energie-neutrale scholen van Arnhem.

Hoe mooi die plannen ook zijn, er is geld nodig om ze uit te kunnen voeren. Om Fluvius mee te laten doen aan de pilot en na de pilot ook de andere basisscholen van Arnhem te verduurzamen, wilden de stichtingen graag een lening. Het was mogelijk om die tegen een lage rente bij de landelijke overheid te lenen, maar dan moest de gemeente Arnhem wel meewerken.

Arnhems gemeenteraadslid Tobias de Groot legt uit: “Om alle scholen energieneutraal te maken, is budget nodig dat de scholen zelf niet hebben. Dit geld kan je lenen uit de schatkist, maar dan moet je wel een onderpand hebben. De schoolgebouwen zelf zijn best geschikt als onderpand, maar die zijn eigendom van de gemeente. En de gemeente wilde het risico niet lopen om garant te staan voor de leningen.”

Eind 2012 vroegen de drie stichtingen de gemeenteraad per mail om iets te doen aan de weigering van de gemeente om garant te staan voor de lening. Helaas is hier tot op heden geen oplossing voor gevonden.

Inmiddels heeft de situatie zelfs tot kamervragen geleid. Liesbeth van Tongeren, Tweedekamerlid voor GroenLinks in Den Haag, heeft aan minister Henk Kamp van Economische Zaken gevraagd of hij naar een oplossing wil kijken. Hij geeft echter aan dat de beslissing bij de gemeente ligt. Ondertussen heeft de provincie aangeboden om te kijken of zij een rol kunnen spelen bij het oplossen van het probleem.

Nadat Fluvius genoodzaakt was om af te haken, besloten Delta en Stichting De Basis toch verder te gaan met de pilot. Met hun eigen budget en hulp van Slim Opgewekt konden vijf scholen in Arnhem en twee scholen in de regio volledig energieneutraal worden gemaakt.

Op 27 mei werden de eerste Opgewekte Scholen feestelijk geopend door minister Kamp en Liesbeth van Tongeren. En als het aan Slim Opgewekt ligt, volgen er snel meer. Landelijk is afgesproken om in 2020 twintig procent en in 2050 zelfs honderd procent van onze elektriciteit duurzaam te produceren. Er ligt in de toekomst dus een grote uitdaging  voor kinderen die nu nog op school zitten. Dit is, naast de directe besparing voor het milieu, het grote belang van de energieneutrale school. De kinderen zien elke dag op school wat de zonnepanelen opleveren en krijgen les in duurzaamheid. En na 10 jaar heeft een paneel zichzelf terugverdiend en houdt de school meer geld over voor onderwijs.

Laten we het bij scholen? Uiteraard niet.  In Arnhem zijn al andere openbare en particuliere gebouwen van zonnepanelen voorzien. Op de net opgerichte zonatlas (www.zonatlas.nl/arnhem) kan je zien op welke gebouwen goed een zonnepaneel geplaatst zou kunnen worden. Zo zijn er meer dan genoeg sportverenigingen, sporthallen en andere gebouwen waarop we de Arnhemse zonnekracht zouden kunnen vangen. Genoeg kansen dus. En je kan er ook de geschiktheid van je eigen dak bekijken. Dus wat let je?

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.