Info

Stadsblokken / Meinerswijk blijft groen

Een interview met wethouder Henk Kok

Henk Kok is wethouder namens GroenLinks in het Arnhem’s college. Hij beheert de portefeuilles Welzijn en Zorg en daarnaast onder meer Stadsblokken/Meinerswijk. Nu de herinrichting van dat gebied gaat beginnen, is er reden hem te interviewen. Een momentopname, voordat “de spa de grond ingaat”.

Wat vindt u van de plannen voor Meinerswijk en Stadsblokken?

“Ik ben buitengewoon tevreden. Toen ik drie jaar geleden deze portefeuille kreeg, was het plan nog papierwerk. Nu gaat de spa de grond in. De plannen voor woningbouw in het gebied zijn definitief van de baan: Phanos[1] wilde honderden tot duizend woningen bouwen. We zijn mede gered door Rijkswaterstaat. Arnhem moest in het kader van het nationale plan ‘Ruimte voor de rivier’ de doorstroom in de Nederrijn vergroten. Als je dat wil doen, is bouwen niet aan de orde. In plaats van nog meer huizen komt er nu tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de stad een mooi uiterwaardenpark.

Ik ben bijzonder blij met de meer natuurlijke oevers die er langs de rivier ontstaan. Veel bestaande kaden en basaltblokken worden weggehaald, daar komen mooie natuurlijke zandstranden voor in de plaats. Aan de randen van bestaande plassen in Meinerswijk komt ruige natuur die goed past bij het gebied. Er komen fatsoenlijke fiets- en struinpaden, en een betere fietsenstalling. Het Castellum en huize Meinerswijk worden als markering in het landschap zichtbaar gemaakt (niet herbouwd natuurlijk). Stadsblokken gaat op de langere termijn aantrekkelijk(er) worden, ik denk aan iets dat het karakter heeft van Insel Hombroich.[2]

Hoeveel kan de gemeente al doen in het gebied? Het is toch nog deels het eigendom van Phanos?

“Gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer bezitten samen de helft van het gebied; Phanos bezit de andere helft, waaronder de haven, het festivalterrein op Stadsblokken en een van de steenfabrieken. In de huidige eerste fase kunnen Rijkswaterstaat en de gemeente in hun eigen gebied aan de slag met graven, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Op de wat langere termijn kunnen activiteiten voor fase twee ontwikkeld worden. Voor het totale gebied heeft de raad een gebiedsvisie vastgesteld, die na de zomer vertaald wordt naar een bestemmingsplan. Iedereen is daaraan gehouden: in het bestemmingsplan zijn natuur, ruimte voor de rivier, en cultuurhistorie de leidende principes. Woningbouw is uitgesloten. Hooguit zou er ruimte kunnen zijn voor de bouw van bijvoorbeeld een klein museum of een horecavoorziening bij de passantenhaven.

De invloed van GroenLinks in het proces is cruciaal geweest. GroenLinks heeft telkens actief uitgedragen dat Stadsblokken/Meinerswijk als één gebied beschouwd moest worden, waar geen woningbouw mocht plaatsvinden. Inwoners van Arnhem waren het al eens met het beschermen van Meinerswijk als natuurgebied; voor Stadsblokken lag dat anders. Maar juist door de twee gebieden als een geheel te behandelen zijn ze beide behouden voor natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie.”

Wat waren de belangrijkste momenten in de besluitvorming?

“Op de eerste plaats de ontwikkeling van de visie voor het gebied. Een jaar geleden was dat nog spannend, Phanos dreigde met een proces. Maar de gemeenteraad heeft de rug recht gehouden. Ook was het mooi dat dit alles met de stad samen tot stand is gekomen. Allerlei verschillende groepen dachten mee. Zoals bijvoorbeeld de watersportverenigingen, die de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om voor enkele activiteiten de plas van Bruil te gebruiken. Uiteraard konden niet alle ideeën en wensen gerealiseerd worden, zoals dat gaat in zo’n proces. Een lange roeibaan kwam er bijvoorbeeld niet.”

Zou dit participatietraject ook als voorbeeld kunnen dienen voor een volgende gelegenheid?

“Dit participatieproces was wel heel duur. Een volgende keer kan en moet dat wel goedkoper kunnen. Gelukkig heeft de gemeente voor de uitvoeringskosten van het project goed kunnen onderhandelen met de provincie en Rijkswaterstaat. De provincie betaalt twee miljoen euro voor de cultuurhistorische activiteiten, en Rijkswaterstaat betaalt de fietspaden en de graafwerkzaamheden. De een miljoen euro die Arnhem zelf moet bijleggen, wordt (grotendeels) betaald met de waarde van uitgegraven zand en stenen.”

Na de zomer begint de uitvoering. Gemeente en betrokken bedrijven hebben tijdens een recente informatieavond op de Hendrinahoeve aankondigd regelmatig met de burgers en omwonenden te blijven communiceren. Twitteraars kunnen ook Rijkswaterstaat gaan volgen @RWSMeinerswijk.

[1] Phanos is de grootste particuliere grondeigenaar in Stadsblokken/Meinerswijk; het bedrijf is failliet gegaan, waar in dit artikel Phanos staat wordt daaronder verstaan degenen die dit afwikkelen.

[2] Kunst- en cultuurpark in Neuss, Duitsland. Zie: http://www.inselhombroich.de/

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.