Info

Spijkerenergie

zonne-energie in het Spijkerkwartier

Het Spijkerkwartier is druk bezig met duurzaamheid. Wellicht ken je de grote spandoeken die reclame maken voor de biologische markt in de Lommerd, of het repair café, maar het Spijkerkwartier doet meer dan dat. Zo is een enthousiaste groep buurtbewoners bezig met Spijkerenergie, een initiatief voor meer zonne-energie in het Spijkerkwartier.

Het Spijkerkwartier is een actieve wijk, festivals als Spijkerkwarts worden goed bezocht en ook bij talloze andere activiteiten kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. De initiatiefnemers willen graag écht iets verbeteren in het Spijkerkwartier op het gebied van duurzaamheid, zonne-energie zagen zij als de beste optie. Maandenlang hebben ze de mogelijkheden voor zonne-energie in het Spijkerkwartier onderzocht, de informatieavond was daar het resultaat van.

Dat duurzaamheid speelt in de wijk wordt duidelijk op de informatieavond, waar meer dan vijftig buurtbewoners aanwezig zijn. Op deze avond wilden de initiatiefnemers van zonne-energie de bewoners informeren en enthousiasmeren. De buurtbewoners zaten vol met vragen,vooral met betrekking tot duurzaamheid. Zo werd er gevraagd wat de ecologische kosten waren voor zonne-energie. Een van de initiatiefnemers zei daarop; " een groot deel van het materiaal waar panelen van gemaakt zijn, zoals glas en aluminum kan gerecycled worden".

Veel daken in het Spijkerkwartier zijn geschikt voor zonne-energie. In principe zijn alle dakentussen oost en west die geen last hebben van veel schaduw zijn geschikt. Wanneer je dak op het zuiden ligt, haal je meer rendement uit je zonnepanelen. Daarnaast is de hellingshoek van het zonnepaneel van invloed op rendement. De initiatiefnemers willen graag dat iedereen meekan doen aan Spijkerenergie, zelfs mensen die geen eigen dak hebben. Dit zou kunnen door het plaatsen van zonnepanelen op een centraal dak, bijvoorbeeld op een gebouw als de Lommerd of op een school in de wijk. Door de fiscale en juridische regelgeving is dit complexe materie. Er is nog geen duidelijkheid over hoe de politiek invulling gaat geven aanhet regeerakkoord waarin coöperaties van particuliere kleinverbruikers een verlaging van de energiebelasting in het vooruitzicht gesteld wordt.

Woon je in het Spijkerkwartier dan kan je tot 11 juli gebruik maken van een voordelige aanbieding. Hiermee kun je voor een voordelige prijs zonnepanelen op je dak laten plaatsen. Meer informatie en aanmelden via Spijkerenergie@gmail.com.

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.