Info

Participeren doe je zo!

Column van onze voorzitter

Participatiemaatschappij.

Met afstand hèt woord van de laatste politieke maand.

Op het eerste gehoor een woord dat lekker in de mond ligt en over de tong rolt. Maar ook een woord dat eerder veel vragen oproept dan dat het iets verklaart. Wat bedoelen we eigenlijk precies met participeren? En wie moet er dan participeren? Waarin? En met welk doel? Bestaat de keus eigenlijk wel om niet te participeren in de maatschappij? En is een maatschappij zonder participatie wel een maatschappij?

 

Wat wel duidelijk lijkt, is dat het kabinet zijn eigen invulling aan dat woord participeren heeft gegeven. Natuurlijk is het goed wanneer mensen zich bekommeren om elkaar en om hun leefomgeving. Die betekenis van participeren zal voor niemand een probleem opleveren. Maar als je, zoals het kabinet doet, participeren zegt, terwijl je bedoelt dat  de overheidsparticipatie juist omlaag gaat, ben je bezig met rookgordijnen en fopsigaren.

 

Laten we eerlijk zijn: participeren is in de visie van het huidige kabinet niet een sociaal bindingsmiddel maar eerder, en wellicht zelfs uitsluitend, een begrip dat aan de bezuinigingen op zorg en welzijn een positief gevoel moet plakken. Zoals Bram van Ojik bij de Algemene Politieke Beschouwingen zei: “Er wordt gesproken van participatiemaatschappij maar er wordt bedoeld “zoek-het-maar-uit maatschappij”.

 

Bij het laatste stadsdebat van GroenLinks Arnhem, over de nieuwe manieren waarop  inwoners en stadsbestuur elkaar zouden moeten vinden, werd het begrip participatie in een nieuw daglicht gesteld. Het is niet de burger maar de overheid die moet participeren. De overheid moet niet met een leuk gekozen woord haar financiële problemen over de schutting van de burger gooien, maar moet participeren in het groeiende aantal initiatieven dat burgers zelf nemen. Wat we nodig hebben is een participatieoverheid!

GroenLinks is een groot voorstander van uitbouwen van eigen kracht en initiatief. Sluit aan bij plannen en initiatieven die inwoners van de stad zelf bedenken en oppakken. Probeer die initiatieven te ondersteunen door mee te denken, door faciliteiten aan te bieden, door de route door ambtelijk en wettelijk Nederland zo helder en begaanbaar te maken als maar mogelijk is. Maar zeer nadrukkelijk ook: zorg goed voor die mensen die niet de kracht of de middelen hebben om hun leven zelf te regisseren. Participeren waar het kan, ondersteunen waar het moet.

 

En de maatschappij? Dat zijn u en ik en iedereen om ons heen en ver daar buiten. Of we nu vier keer per jaar op vakantie gaan of het hoofd nog net boven water kunnen houden, of we mantelzorger zijn of zorg nodig hebben, of we links of rechts in de politiek staan, of we ons laten inspireren door God, Allah of Boeddha of alle inspiratie in aardse zaken vinden, of we van het andere of van het zelfde geslacht houden, of onze grootouders in Nederland woonden of in Marokko, Turkije of elk ander land. Samen zijn we de maatschappij. En daar kun je niet genoeg in participeren.

 

Joop Ouborg - Voorzitter GroenLinks Arnhem

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.