Info

Open voor vernieuwing

Column van de fractievoorzitter

In het Arnhemse Lenteakkoord* is dankzij GroenLinks de ambitie opgenomen om een culturele broedplaats te realiseren. Dat was al een langer gekoesterde wens: een plek waar Arnhemse studenten uit de creatieve sector in contact kunnen komen met  mensen die weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. En eigenlijk ook om een manier te bedenken studenten die hier met plezier gestudeerd hebben, te prikkelen in Arnhem hun eerste start-up op te zetten. Gewoon omdat het hier leuk is.

 

Het bleek echter niet eenvoudig deze wens te realiseren. Eigenlijk valt het ook buiten het domein van de overheid. Een broedplek kun je niet creëren, die moet als vanzelf ontstaan. Het gaat om mensen en instellingen die samen willen werken aan een nieuw initiatief. Zoiets is alleen levensvatbaar als het door de doelgroep breed gedragen wordt.

 

Toch hebben we geprobeerd, als politiek, er een slinger aan te geven. Op 25 maart 2013 is de motie Creatieve wijk Coehoorn aangenomen. De motie beoogd om tenminste vijf jaar lang, leegstaande gemeentelijke gebouwen, tegen een basishuur beschikbaar te stellen aan een initiatief dat creatieve bedrijvigheid en onderwijs samenbrengt. Tegelijkertijd wordt er dan ook wat gedaan aan de leegstand in het gebied. De gemeentelijke panden waren immers aangekocht om gesloopt te worden voor de zoveelste fase van het ooit megalomane Rijnboogplan, dat toch niet gerealiseerd gaat worden.

 

Toen er ook initiatiefnemers bleken te zijn die dit project van de grond wilden tillen, leek niets een succesvol “Coehoorn Centraal” in de weg te staan. Artez en HAN ondertekenden een intentieverklaring te willen participeren en nu hoefde alleen met de gemeente nog een paar dingetjes op papier te worden gezet.

 

Inmiddels zijn we maanden verder en nog steeds zijn de afspraken met de gemeente niet uitgekristalliseerd. Wat verstaan we onder basishuur? Moeten we gemeentelijke boekwaardes van panden aanhouden of de reële waarde (de meeste panden zijn onverkoopbaar)? Hoe zit het met aansprakelijkheid en hoe gaan we om met de openbare ruimte? Willen we niet toch, in de looptijd van dit project, panden verkopen als we de kans krijgen?

 

Het blijkt gewoon heel moeilijk voor de gemeente om de regie uit handen te geven. Om vrij te denken - en te doen - van de regels waaraan men zo gewend is. Om de burger als partner te zien van de overheid en wederzijds vertrouwen in elkaar te hebben. Om te geloven in burgerparticipatie en zaken los te laten in plats van overregulering.

 

In deze tijden van veranderingen wil de overheid juist dat burgers initiatief nemen. Als burgers dan niet serieus genomen worden en ze geconfronteerd worden met een overheid die bang is om de sleutel uit handen te geven dan blijkt de nieuwe samenwerking nog heel broos.

 

David Willemsen - Fractievoorzitter GroenLinks Arnhem

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.