Info

"Onze wijkaanpak is de beste van Nederland"

Interview met Henk Kok - Wethouder GroenLinks

Het derde jaar van de ambtstermijn van een wethouder is traditioneel (als het goed is teminste) het ‘oogstjaar’. In de eerste twee jaar zijn de lijnen uitgezet. Het vierde jaar gaat het alweer richting verkiezingen. Tijd om Henk Kok eens aan de tand te voelen over zijn oogst, in het algemeen en op het gebied van de wijkaanpak in het bijzonder.

En Henk? Ben je tevreden?

"Ja. Laatst hebben we als college alle beloftes uit het lente-akkoord de revue laten passeren. Ik kon concluderen dat ze op mijn portefeuilles allemaal zijn ingelost."

 

Zo…

“Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn in een periode van economische neergang. Maar het is de realiteit. Ik wil de credits ervoor trouwens zeker niet naar me toetrekken: die zijn voor de inwoners van Arnhem en alle professionals die hebben meegewerkt. Maar ik vind wel dat we onze successen mogen vieren. En dan constateer ik dat Stadsblokken Meinerswijk groen blijft en nog mooier wordt; we hebben de landelijke pers gehaald met de plannen voor ons uiterwaardenpark en de schop gaat de grond in. Ik constateer ook dat we met ‘Minder opvang, beter leven’ drie miljoen per jaar bezuinigen en de zorg voor daklozen in Arnhem niet is verslechterd, maar op heel veel punten verbeterd. We hebben door goede samenwerking met tientallen organisaties en clientenvertegenwoordigers een goede basis gelegd om de decentralisaties van awbz en jeugdwet tot een success te maken. En we hebben de afgelopen jaren met onze wijkaanpak de beste resultaten van Nederland geboekt.

 

Wat is de sleutel van het succes volgens jou?

“Lef om te vernieuwen, en samenwerking zoeken.”

 

Leg dat eens uit.

“Neem de krachtwijkaanpak in Arnhem. Uit vergelijkingen van het Rijk blijkt telkens dat we goed scoren. Van de top vier van wijken met de grootste vooruitgang, zijn er drie Arnhems. Dat is klasse. En dat is een gevolg van de manier waarop gemeente, inwoners, corporaties en andere partners de handen ineen hebben geslagen. Samen bepalen we wat er moet gebeuren. En dan zetten we er de schouders onder. Of het nu gaat om inwoners die een buurthuis gaan runnen, ondernemers die meehelpen om het winkelcentrum schoon te houden, of corporaties die met visie en daadkracht investeren in renovatie.”

 

Nu zijn de Vogelaargelden op. Hoe moeten we verder?

“Geld is belangrijk, maar niet zaligmakend. We moeten zorgen dat het geld dat beschikbaar is op de juiste plek terecht komt. Dat gaan we ook doen.”

 

Hoe?

Door eerst heel goed te kijken waar inzet nodig is. Malburgen is in feite geen krachtwijk meer. In Immerlo is nog wel veel werk aan de winkel. We hebben afgelopen jaar in alle wijken in Arnhem wijkgesprekken gehouden. Buurtbewoners hebben ons verteld hoe zij tegen de toekomst van hun wijk aankijken. Wat is nodig, en in welke straten en buurten? Daar gaan we onze middelen inzetten. Om te beginnen extra GSO geld dat we van de provincie hebben gekregen. Op termijn moeten we onze hele gemeentelijke begrotingssystematiek veel wijkgerichter inrichten.
Door de decentralisaties wordt dat trouwens nog belangrijker. De gemeente krijgt er straks een gigantisch, ontschot budget bij, en is straks verantwoordelijk voor alle niet-medische zorg en welzijn. We moeten onze kennis van de wijken benutten, nieuwe manieren van aanbesteden gebruiken en hulpverleners veel meer verantwoordelijkheid geven om de juiste oplossingen te bieden voor mensen met problemen.”

 

Je leest in de krant dat veel mensen grote vraagtekens zetten bij wat ze ‘holle frases’ over zelfredzaamheid en de participatiesamenleving noemen. Jij hebt er wel vertrouwen in?

“Ik ben het niet met alle maatregelen van het Rijk eens, laat dat duidelijk zijn. Dat minister Blok de rol van corporaties wil beperken tot het verhuren van woningen, vind ik heel onverstandig. Wie had voor de nieuwbouw in Het Broek gezorgd als Volkshuisvesting dat niet had gedaan? Niemand. Dat heb ik Blok ook verteld. Net zoals ik staatssecretaris Van Rijn vertel dat we duidelijkheid nodig hebben, en tijd en beleidsruimte om de decentralisaties goed in te voeren. Of de grote kortingen die het Rijk oplegt helemaal realistisch zijn, zal moeten blijken.
Maar de inhoudelijke lijn klopt. We mogen van mensen verwachten dat ze naar beste kunnen een bijdrage leveren aan onze samenleving. Heel veel mensen die ik tegenkom in de stad willen dat ook heel erg graag. Als ze maar weten dat ze niet in de kou komen te staan als ze het niet redden. En dat is terecht.

De decentralisaties stoppen niet in het gemeentehuis. Wij decentraliseren door naar gebieden, wijken, buurten. Naar de plek waar de mensen wonen en hun behoeften hebben. In Arnhem kunnen we met onze wijkaanpak bogen op prachtige ervaring. En die gaan we benutten.”

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.