Info

Laten wij groen links liggen?

Stadsdebat rondom thema groen en duurzame energie

Afgelopen 13 juni vond het tweede Stadsdebat plaats rondom het thema groen en duurzame energie. 'Laten wij groen links liggen?' luidde de tekst op de uitnodigingen. Deze avond was georganiseerd door de programmacommissie van GroenLinks, deze wil graag zoveel mogelijk input vanuit de leden zelf. GroenLinks wil met een verkiezingsprogramma komen waarin de sympathisanten en leden zichzelf kunnen herkennen.

De avond begon met Roy Peters van StadsLAb Arnhem. StadsLAb, ook wel SLA draait om durven dromen, verder kijken dan huisje, boompje, beestje. Dit initiatief draait om het realiseren van projecten in Arnhem. Dit gebeurt via de formule I x M x M = U, oftewel inzet keer middelen keer mensen is uitkomst. Er werd duidelijk hoeveel je kunt regelen in een paar maanden met weinig geld, zolang je maar een groep enthousiaste mensen hebt. StadsLAb Arnhem heeft nu in drie maanden een moestuin gebouwd in het Spijkerkwartier. Helaas konden we de eerste resultaten van het project in het Spijkerkwartier nog niet zien, de radijsjes waren nog net niet oogstklaar.

Er waren twee thema's die besproken werden tijdens deze avond; groen in dewijk of stad en duurzame energie. Tijdens het eerste deel werd voornamelijk de nadruk gelegdop het feit dat de overheid de ruimte moet geven aan burgerinitiatieven zoals het StadLAb. Deoverheid moet meer verantwoordelijkheid bij de burger leggen en tegelijkertijd moet de burger deze verantwoordelijkheid wel echt gaan dragen. De overheid moet goede ideeen faciliteren.

Het tweede deel van de avond werd geopend door de Rijn en Ijsel Energie coöperatie, zij willen van duurzame energie een streekproduct maken van deze regio. Coöperatieve samenwerking is daarbij het uitgangspunt. De stelling van dit tweede deel ging over de vraag of lokale duurzame energie gedoemd is te mislukken en hoe de gemeente er voor kan zorgen dat een dergelijk initiatief wél succesvol zou kunnen zijn. Zo zou de gemeente hierin een voorbeeld kunnen zijn, door zelf gebruik te maken van de lokale duurzame energie.

Aan het einde van de avond was het duidelijk dat de gemeente voornamelijk de ruimte moet geven aan burgerinitiatieven die groen in de wijk stimuleren, ook op het gebied van duurzameenergie is ereen rol voor de gemeente weggelegd.

Ter info: Op 5 september is er een volgend stadsdebat over het thema open/divers.

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.