Info

Gezag moet je verdienen

Column van voorzitter Joop Ouborg

 

Onlangs liep ik bij De Slegte op het Jansplein tegen een boek aan over onze premiers (1901 – 2002). Ik kon de aanschaf niet weerstaan, zeker niet toen ik de vele foto’s in het boek zag.

Foto’s van strenge, rechtschapen mannen. Van vrouwen is tot op heden geen sprake in dit lijstje, wordt hoog tijd maar dat is weer een ander verhaal. Mannen met een soort van boven de massa verheven uitstraling en gezag en zich zo te zien slechts vaag bewust van de gemiddelde Nederlander, voor zover die bestaat. Mannen als Abraham Kuiper en Hendrik Colijn, die beiden op de foto staan met hoge hoed en jacquet, en Willem Drees.

In die tijden ging men naar de stembus, eens in de vier jaar . Niet vaker want kabinetten bleven toen nog lang zitten. Daarna had men ontzag voor de gekozen politici. Die besloten wel eens dingen waar we het niet zo mee eens waren, maar ten diepste  geloofden wij dat zij het allemaal veel beter snapten dan wij. Niet voor niets sprak men toen van “vadertje Drees”, de man die het beste met ons voor had en in wiens handen we gerust ons lot konden leggen.

Vandaag de dag is die verhouding tussen kiezer en politicus drastisch anders. Nog steeds gaan we naar de stembus maar niet langer denken we dat politici het allemaal wel zullen weten. In tegendeel zelfs: er is een groeiende argwaan tegen politici. In sommige kringen ligt de kreet “zakkuuuhhhh vullers…’ voor in de mond. “De Politiek”, traditioneel richtingbepalend in maatschappelijke ontwikkeling, wordt door de kiezer meer en meer in een volgende rol geplaatst.

Ik heb het dan niet over het stijgende populistische gehalte van ons onderlinge debat, maar meer doel ik hier op bewegingen in de maatschappij zelf. Niet langer wachten wij als kiezer af wat de politiek voor ons bedenkt, we nemen zelf initiatief en de politiek moet maar zien dat zij onze beweging bij kan houden. We zijn aan het emanciperen tot mondige zelfbewuste burgers, die zelf wel weten wat goed voor hen is.

Burgerinitiatieven zijn er in groeiend aantal. Initiatieven op het gebied van zorg, van sociale redzaamheid, van kinderopvang en, niet te vergeten, initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Het aantal lokale energie coöperaties groeit razendsnel. Terwijl de politiek nog aan het kissebissen is over wel of niet duurzame energie, zijn op veel plekken burger coöperaties al lang bezig windmolens en zonnecellen aan te leggen.

De gedweeë volgzame burger van de jaren 50 is verdwenen, de constructieve, initiatiefrijke, trendsettende burger van de 21ste eeuw is er voor terug gekomen.GroenLinks wil de natuurlijke bondgenoot zijn van deze burgers en hun initiatieven. GroenLinks wil ook mee bewegen met de ontwikkeling richting kordaat burgerschap. Niet zelf in gemeentehuizen of fractiekantoren bedenken wat goed is voor de maatschappij, maar de stad intrekken en luisteren. Wij willen aansluiten bij al die kleine of grotere initiatieven die passen in het streven naar een duurzame, groene, sociale en diverse stad.

Dat is waarom GroenLinks Arnhem haar verkiezingsprogramma schrijft in gesprek met de Arnhemmers. Op stadsgesprekken, in debatten en politieke cafés, en in wijkspreekuren. Door aanwezig te zijn bij vergaderingen van wijkplatforms. Door te luisteren naar wat Arnhemmers bezig houdt. Dat is de nieuwe tijd. Moderne politiek. Politiek 2.0!

En dat we dan over honderd jaar minder gezag uitstralend in een overzichtsboek komen…. Ach, dat levert de columnisten van de toekomst dan weer stof op.

 

(c) 2013 Joop Ouborg

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.