Info

Duurzaam ondernemen in Arnhem

Voorbeelden van groene economie

 

Duurzaamheid is hot, zowel onder kleine als grote bedrijven. Om een goede concurrentiepositie te behouden, kan een bedrijf maar beter voorop lopen in duurzaamheid. Het principe van financiële duurzaamheid, het overleven van een bedrijf, is van oudsher een leidend principe voor bedrijven. Ecologische en sociale duurzaamheid zijn nieuwere begrippen. Steeds meer bedrijven zijn overtuigd dat het noodzakelijk is ook daaraan te werken. Tot groot genoegen van GroenLinks neemt in Arnhem een groeiend aantal bedrijven initiatieven op dit terrein. Dit artikel licht er enkele uit.

Flexibele zonnecellen

Zo’n vernieuwend bedrijf is Hyet Solar (www.hyet.nl). Het heeft technologie ontwikkeld om van zonne-energie, via waterstof, elektriciteit te maken en brengt deze in productie in de vorm van flexibele zonnecellen. Het bedrijf zet de activiteiten van Helianthos voort, een onderdeel van Nuon dat Hyet Solar in mei 2012 op het nippertje kon overnemen, mede ondersteund door een burgerinitiatief waar ook GroenLinks voor tekende. De overname zorgde ervoor dat de lokaal ontwikkelde knowhow voor de regio bewaard bleef. De eigenaar Rombout Swanborn werd begin 2013 uitgeroepen tot Arnhemse Ondernemer van het Jaar. “Als luis in de pels van de gevestigde orde is hij vastbesloten dat energiewinning op een andere manier kan en moet (…). Zijn drive om energieketens duurzamer te maken is daarbij de basis van zijn onderneming,” zo schreef Arnhem-direct.nl.

Waterstof in het verkeer

Het project HyMove (www.hymove.nl) is een samenwerkingsverband tussen HyGear BV, Nedstack, E-Traction Europe, Vebe van Stijn BV, Connexxion en HAN Expertisecentrum Automotive, met steun van Provincie, Stadsregio en gemeente. Dit initiatief ontwikkelt toepassingen van waterstof in het verkeer. Bij gebruik van waterstof in voertuigen kan de emissie van schadelijke stoffen met meer dan 90 procent verminderd worden ten opzichte van het rijden op fossiele brandstoffen. En waterstof kan op veel manieren en uit veel andere energiebronnen gemaakt worden, waaronder biomassa, zon, wind en aardwarmte of oceaanwarmte. Het initiatief is in maart geëvalueerd[1]. Het blijkt dat de reacties van het publiek op alle onderdelen van het project zeer positief zijn. Ook blijkt dat de regio nadrukkelijk op de kaart is gezet als bakermat voor kennis en bedrijvigheid in de waterstoftechnologie. In het landelijk beleid van het ministerie I&M staat Arnhem genoemd als strategische basis voor de vestiging van een waterstoftankstation.

 

Vernieuwing, gaat dat vanzelf?

Bovenstaande korte schets geeft aan dat er veel vernieuwing plaatsvindt en mogelijk is als er initiatief genomen wordt en technische kennis wordt opgebouwd en uitgebouwd. De voorbeelden laten zien dat een groene economie een reeele mogelijkheid is. GroenLinks wijst al langer op de voordelen van een koppeling. Als voorbeeld: één windmolen levert zeven banen op. Investeren in windmolens en isolatie creëert honderdduizenden van zulke banen, de economie groeit en een schoon, modern en elektrisch Europa komt dichterbij. Op termijn verdienen we de investeringen terug als we in heel Europa 500 miljard euro investeren in elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen, isolerende bouwmaterialen, energiezuinige gebouwen en hogesnelheidslijnen. In de komende vijf jaar ontstaan er zo vijf miljoen banen voor bouwvakkers, ingenieurs, monteurs en anderen. Europa komt zo schoner, onafhankelijker en sterker uit de crisis. Tegelijk starten we met de oplossing van het klimaatprobleem.

Natuurlijk zijn de algemene economische ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van energieprijzen, of landelijke regelgeving op gebied van financiën of energie, niet direct iets waar een gemeente invloed op heeft. Tegelijkertijd hebben gemeente en provincie vaak een belangrijke rol als stimulator, politiek aanjager, en als partner in verbanden zoals bij het HyMove-project of het bekende Energie Made in Arnhem initiatief. De gemeente is zich bewust van de mogelijkheden deze stimulans te bieden. Zo is er ook een plan een Energy Campus op te richten De gemeente heeft ook convenanten met woningbouwverenigingen gesloten, bijvoorbeeld om woningisolatie te verbeteren. Bij dergelijke afspraken leveren groen en duurzaam kansen voor de economie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het verlagen van stookkosten een indirecte manier om de inkomenspositie van bewoners te verbeteren. GroenLinks gaat ook in Arnhem vol voor een duurzame economie.

 [1] Zie evaluatierapport http://www.hymove.nl/nl/nieuws/eindrapport-hymove-project

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.