Info

Democratische processen in de toekomst

Verslag van het derde stadsdebat van GroenLinks Arnhem

Hoe organiseren we democratische processen in de toekomst? Over dat thema gingen Arnhemmers in debat tijdens het derde stadsdebat van GroenLinks Arnhem op donderdag 5 september j.l. De rol van de gemeente is aan het veranderen. Inwoners van Arnhem neem steeds vaker zelf initiatieven en vragen daar steun bij van de gemeente. Tegelijk wordt de gemeente door het regeringsbeleid steeds meer gedwongen in een rol van ‘ondersteuner’ in plaats van ‘oplosser’.  Zo’n 50 Arnhemmers gingen in debat met de inleiders en met elkaar, onder leiding van Hester Macrander.

 

GroenLinks wethouder Henk Kok schetste zijn visie op de nieuwe relatie tussen stadsbestuur en burger.  Nog niet lang geleden werden projecten in de stad aangepakt volgens een model van ‘inspraak avonden’. Mensen werden uitgenodigd om hun mening te komen geven, hun bijdragen werden genoteerd en vervolgens ging het bestuur aan de slag om het project of het probleem aan te pakken. Een behoorlijke passieve manier van met elkaar communiceren. Kok is een groot voorstander van de wijkaanpak 2.0. Inwoners pakken zelf zaken op, nemen zelf initiatief. En de gemeente bekijkt hoe zij die initiatieven zo goed mogelijk kan ondersteunen. Het stadsbestuur van ‘oplosser’ naar ‘ondersteuner’. Een goed voorbeeld van zo’n aanpak 2.0 is De Lommerd, het wijkcentrum in het spijkerkwartier. Vanuit de wijkbewoners zijn daar initiatieven genomen om dit wijkcentrum nieuw leven in te blazen. De gemeente heeft daarbij zoveel mogelijk gefaciliteerd. Henk Kok: ‘Natuurlijk is het zo dat de financiële problemen die op de gemeente afkomen ons dwingen een andere rol op te pakken. Maar deze werkwijze, waarbij de gemeente  initiatieven van inwoners faciliteert, leidt gewoon tot betere en duurzamere resultaten. Werk via een bottom up benadering, want top down werkt gewoon niet”.

 

Paul de Bruijn, initiatiefnemer van Bureau Arnhem, de plaats waar mensen en initiatieven die Arnhem vrijer en creatiever maken worden verbonden, werkt vanuit dat eigen initiatief model. “De burger is de baas van de samenleving, de overheid moet daarin participeren” is zijn uitgangspunt. Als voorbeeld van zo’n proces beschrijft hij het Coehoorn project. Daar wordt vanuit initiatieven van inwoners gewerkt aan culturele broedplaatsen en het opstarten van kleinschalige culturele bedrijvigheid. Bureau Arnhem is met die initiatieven van start gegaan en vraagt nu de gemeente waar nodig te participeren. Paul de Bruijn: “ Dat gaat niet altijd vanzelf. Je hebt te maken met politici, met ambtenaren en met stadsbestuurders. Die hebben allemaal hun eigen belangen en insteek en daar moet je mee kunnen omgaan. Maar belangrijk is dat je een lange termijn perspectief blijft houden en je niet door tegenslagen uit het lood laat slaan. De burger maakt de samenleving, de overheid moet daarin participeren. De tijd is rijp voor zo’n samenwerking, juist in tijden van crisis.”

 

“De sociale media zijn bij uitstek het nieuwe platform waarop overheid en burger met elkaar in gesprek kunnen en moeten” aldus Paul Clappers, beheerder van de blog site Arnhem Direct.  Bestuurders en politici zouden via dat platform veel vaker in gesprek moeten gaan met de inwoners. Directe communicatie is de basis voor een succesvolle nieuwe rolverdeling tussen burgers en bestuur.

 

Dat over dit onderwerp nog heel veel meer te zeggen valt bleek uit de zeer levendige discussie die zich in de zaal ontspon. De directe communicatie werd tot in de late uurtjes vol passie bedreven.

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.