Info

Oprichting DWARS Arnhem

Het vervolg...

Begin deze zomer hebben we in Arnhem een afdeling opgericht van DWARS GroenLinkse jongeren. Arnhem heeft als stad veel studenten, met zowel de hogescholen HAN als Artez en verderop in Velp de Hogeschool van Hall Larenstein. Wij vonden dat een stad met zo veel studenten niet achter kon blijven. Op 30 mei dit jaar was de officiële oprichting. De aftrap was een maand later met een borrel in café Metropole, waar iedereen die geïnteresseerd was om lid te worden eens langs kon komen om alvast ideeën te delen.


Ondanks dat wij als DWARS Arnhem nog maar net bestaan, zijn we al actief bezig met een aantal activiteiten. Met de komst van het nieuwe schooljaar stonden ook de introdagen van de HAN voor de deur, waar wij zowel een stand hadden op de intromarkt als een activiteit op de stadsdag. Op deze dag konden aankomende studenten meedoen aan een levend Monopoly, waar op elke straat in Arnhem een activiteit te doen was waar zij een kaartje konden verdienen. Wij stonden op de Korenmarkt met onze ideeënboom; een 2 meter hoge kerstboom waar briefjes in gehangen konden worden met ideeën om de Korenmarkt te vergroenen en mooier te maken. Dit koppelen we uiteindelijk terug aan het Korenmarkt comité, een groep jongeren van organisaties en leden van andere politieke jongerenpartijen die zich bezighouden met vernieuwingen binnen de Korenmarkt. Hier binnen mogen wij een plan schrijven voor de vergroening van de korenmarkt. Om contact te blijven houden met studenten van de HAN hebben wij op 26 september een promotieactie gehouden in studentencafé Lokaal ’99.

Een tweede actie waar wij nu mee bezig zijn, is het ondersteunen van DWARS Nijmegen met hun project NachtNet. Zij hebben dit initiatief gestart om ook het traject Utrecht naar Nijmegen, met een stop in Ede-Wageningen en Arnhem, aangesloten te krijgen op het nachtnetwerk van de NS. Dit gebeurd in samenwerking met de Jonge Democraten.

Deze trein zal voor de NS niet rendabel zijn en moet daarom ook door andere instanties gefinancierd worden. Gemeentes van omliggende overheden hebben al aangegeven een deel van het geld te vergoeden. Het overige bedrag moet vanuit de landelijke overheid komen. Er is een petitie opgestart om aan Den Haag te laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor deze treinverbinding.

Wij van DWARS Arnhem hebben actief meegeholpen met het verzamelen van handtekeningen voor deze petitie, zowel op de HAN introdagen als met een handtekeningenactie op het Centraal Station Arnhem.

Als net opgerichte afdeling zijn wij nog druk bezig onze afdeling vorm te geven en nieuwe acties op te starten. Op dit moment bestaan wij uit een groep van ongeveer 10 enthousiaste jongeren die het gezamenlijke ideaal delen van een groen, sociaal en vrijzinnig Arnhem. Hoe wij dit willen bereiken? Door ludieke acties en creatieve oplossingen. Wij willen laten zien dat politiek wel degelijk interessant is voor jongeren en dat het mogelijk is om daadwerkelijk dingen te veranderen.

Mocht je interesse hebben om te kijken wat DWARS Arnhem doet, kom dan naar onze eerste ALV op 9 oktober om half 8 in de Stadspastoraat Arnhem. Aanmelden kan via arnhem@dwars.org

Neem ook eens een kijkje op onze facebook pagina: www.facebook.com/DWARSArnhem en onderteken de petitie op nachtnet.nu!

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.