Info

Arnhem van dichtbij

Van Alteveer tot Zuid - Wijkplatforms van dichtbij

Democratie is iets dat je moet doen. Dat motto hebben vele Arnhemmers zich ter harte genomen. Zij zijn actief geworden in het wijkplatform van de wijk waarin zij wonen. Daar spreken zij over grote en kleinere dingen die in de wijk spelen en het leven in de wijk mee bepalen. Van Alteveer tot Zuid. GroenLinks bezoekt zoveel mogelijk de vergaderingen van deze wijkplatforms. Zo is de lijn tussen wijk en inwoners en GroenLinks kort.

 

Op een donderdagavond eind augustus verzamelt zich een groot aantal mensen in een zaaltje in Sporthal Elderveld. Het is erg warm, de zomer is nog op zijn hevigst. Toch hebben velen de weg naar de vergadering gevonden. Op de agenda staat een aantal plannen die door wijkbewoners zijn ingediend. Het gaat om plannen om de wijk een creatieve stimulans te geven, maar ook een plan rond betere beveiliging van woningen in de wijk wordt besproken. In sommige gevallen zijn de indieners aanwezig om hun plan toe te lichten. Zij doen dat zonder uitzondering met passie. Het gaat immers om hun wijk, de wijk waarin zij wonen en soms zelfs ook werken. Het wijkplatform zal later beslissingen nemen over toewijzing van budgetten. Maar budget of niet, de passie en de motivatie spatten er vanaf.

Daarna wordt het wijkactieplan besproken met de wijkregisseur. Wijkregisseurs zorgen ervoor dat meningen, plannen en ideeën van bewoners over de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk bij de gemeente op de juiste plek terechtkomen en op een goede manier worden afgehandeld. Het wijkactieplan bevat de weerslag van de wijkgesprekken, die overal in Arnhem met wijkbewoners zijn gevoerd, in de vorm van actiepunten voor de wijk. De actiepunten die uit die gesprekken in Elderveld naar voren zijn gekomen worden toegelicht door de wijkregisseur. Het gaat zonder uitzondering om zaken die moeten worden aangepakt om de leefbaarheid in de wijk te behouden of bevorderen.  Al snel wordt duidelijk dat de uitvoering van dit plan nauwe samenwerking tussen wijkbewoners en gemeente vraagt. Op die manier zijn de bewoners niet alleen bij het maken van plannen betrokken maar ook bij de uitvoering daarvan.

 

De onderwerpen die in wijkplatforms worden behandeld variëren van lokaal ongemak, zoals verkeersoverlast, tot grote inrichtingsplannen, zoals de aanleg van een fietsbrug over de Rijn , de plannen voor een uitbreiding van een parkeerterrein of de zorgen rond toename van goederenvervoer over het spoor door Arnhem. De onderwerpen verschillen van wijk tot wijk en ook de sfeer is per platform anders. Bij sommige platforms gaat het er erg gestructureerd aan toe, bij anderen is het meer een vrij gesprek tussen inwoners. Maar wat ze allemaal verbindt is dat betrokken bewoners graag een of meer avonden van hun kostbare tijd steken in dergelijke besprekingen. En GroenLinks haakt daar graag bij aan. Omdat politiek begint op je eigen stoep. Omdat het stadhuis te ver weg is van wat er in wijken en buurten gebeurt. Maar vooral omdat we waar mogelijk de bondgenoot willen zijn van enthousiaste burgers die zich sterk maken voor hun leefomgeving.

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.